Hoezo belemmerende overtuigingen?

Wat eronder zit, is helemaal niet zo belemmerend…! En als je dit principe snapt, en die onderstroom écht voelt in jezelf, dan ga je je anders voelen over ‘belemmeringen’ en ‘zelf-saboterend’ gedrag van jezelf.

Belemmerende overtuigingen

Belemmerende overtuigingen zijn er in vele soorten en maten. ‘Ik mag niet hard praten.’ ‘Ik moet beleefd zijn.’ ‘Ik heb een hekel aan drukte.’ ‘Ik wil dat je me altijd lief vind.’ Het zijn allerlei ‘moetjes’: regels, geboden en verboden.

In verschillende situaties zul je je houden aan verschillende regels. Thuis mag je van jezelf anders zijn dan in de bus. Ja toch??! Dat is op zich niet erg, behalve als jij je er niet goed bij voelt. Als je het leuk vindt om heel beleefd te doen als ober in een chique restaurant, dan is dat prima! Wanneer jouw gevoel over je gedrag, je gedachten, je emoties en je algehele houding speels, blij en vreugdevol is, dan is het prima.

In verschillende situaties zul je je ook emotioneel anders voelen. Dat is ook prima! Het wordt pas een probleem wanneer je je ervoor schaamt, je schuldig voelt, heel boos wordt, teneergeslagen, geshockeerd, verlamd of machteloos.

Kortom: voelt iets niet goed voor jou persoonlijk, dan heb je ergens een overtuiging waar je een belemmerende reactie op hebt. Je hebt die belemmerende reactie, omdat die overtuiging niet past bij wat er écht waar is voor jou op dat moment.

Wat is je ‘goed voelen’?

Het is belangrijk om op te merken, dat veel mensen het gevoel van ‘zich goed voelen’ associëren met een bepaalde constante of ideale toestand, mentaal en emotioneel. En, wanneer ze dan iets hebben meegemaakt wat ‘goed voelde’, proberen ze dat steeds weer te herhalen en terug te vinden. Of ze hebben gewoon een sterke voorkeur om op een bepaalde manier te zijn, omdat dat ‘goed voelt’. Meestal voelt het dan gewoon zeker en veilig.
Sommige mensen associëren ‘zich goed voelen’ met een soort innerlijke onaantastbaarheid. Of met een mentaal begrip van en overzicht over het leven. Sommigen associëren ook ‘zich goed voelen’ met alles zelf kunnen, met zich sterk voelen of met zeker weten dat ze goed kunnen presteren. Ik noem maar wat veel voorkomende voorbeelden.

Het is zo, dat je je goed kunt voelen om enthousiast te zijn het ene moment, heel kalm en relaxt het volgende en heel daadkrachtig op weer een ander moment. Je voelt je goed wanneer je handelt vanuit hoe je op dat moment werkelijk in elkaar steekt. Zonder noodzaak voor een bepaalde reactie van buitenaf, zonder noodzaak een bepaalde uitkomst te krijgen en zonder noodzaak ‘het goed te doen’.

Nóg belangrijker is het om op te merken, dat veel gedrag een poging is om ons beter te voelen. Veel gedrag is een coping-mechanisme. Een constant streven naar beter.
Bijvoorbeeld: er gebeurt iets, je wordt verdrietig en meteen ga je relativeren. Of je wordt boos. Of je gaat stil in een hoekje zitten en zegt niks meer. Dat zijn dan, zeer waarschijnlijk, allemaal pogingen om je beter te voelen. Je wilt weg van wat er is, namelijk het verdriet. Wat is er mis met verdriet voelen?

Denk maar eens aan een baby. Heeft die een mening over verdriet voelen? Nee toch? Heb jij zelf een mening over verdriet voelen? Ja toch? Ergens heb je daarmee ervaringen opgedaan, die bepaalde gedachten en emoties óver je verdriet hebben opgeleverd.

Misschien heb je de ervaring dat je gekleineerd wordt wanneer je verdrietig bent om een ‘kleinigheidje’. Of misschien heb je geleerd om stoer te zijn. Of misschien heb je de ervaring dat verdriet je gewoon niet verder helpt. Wanneer je zulk soort gedachten óver je gedrag of je emoties of je gedachten of je fantasieën opmerkt, dan kom je toch weer terug bij het onderwerp ‘belemmerende overtuigingen’!

Omdraaien tot positieve overtuigingen?

Je kunt er zowat éindeloos mee bezig zijn om álle belemmerende overtuigingen op te sporen en te ontkrachten door ze om te draaien tot positieve gedachten.

Belemmerende overtuigingen opsporen en omdraaien, is een uitstekende oefening! Je wordt er heel eerlijk van tegenover jezelf, je raakt losser in alle patronen die je persoonlijkheid nu opbouwen (vastzetten…?) én je creëert nieuwe gedachten over jezelf en de wereld. Het is heel fijn en nuttig om te doen.

Ik heb zelf een proces ontwikkeld om dieper in je belemmerende overtuigingen door te dringen, wat ik ‘De Plons’ heb genoemd. Kijk maar eens naar mijn artikelen daarover: ‘De Plons’ – je diepste positieve intentie opduiken & ‘Verlos jezelf van diepe, onbewuste patronen’.

Je stelt je eigen gedachten daarin steeds twee vragen: ‘Wat is mijn beperkende gedachte daarover?’ En vervolgens: ‘Wat is de positieve intentie om dat te denken?’ Dat doe je totdat je voelt dat je bij de positieve kern bent gekomen.

Focus op positieve intentie

Ik merk dat één onderdeel van dit ‘werk’ vaak het moeilijkste is om in door te dringen: namelijk de positieve gedachte die je had/hebt om een belemmerende overtuiging aan te (blijven) nemen als waarheid.

Vraag jezelf eens: Wat leverde het me op om te gaan geloven dat

– ik niet goed genoeg was?
– een deel van mij niet OK was?
– ik niet zoveel ruimte moest innemen?
– geen fouten mag maken?
– niet kan kiezen?
– niemand van me houdt zoals ik ben?
– ik niet rijk mag zijn?
– ik niet gelukkig mag zijn om … te doen?
Om een aantal voorbeelden te noemen…

Geen enkel gedrag, handeling, emotie of gedachte zou je hoeven ‘inkapselen’ met een beperkende overtuiging. Het is gewoon een stroom van ervaringen die je opdoet. Je hoeft van je ziel of van je hogere zelf of van iets dergelijks niet zus of zo te zijn of zus of zo te handelen.
Dus wáárom nam je dit soort regels aan als (tijdelijke) waarheid? Wat is/was de positieve intentie daarachter?

Het maakt niet uit welke 1001 belemmerende overtuigingen je kunt vinden in jezelf. De positieve intenties die erachter zitten zijn níet 1001 verschillende intenties. De reden om belemmerende overtuigingen te aanvaarden, is heel kort samen te vatten. En, wanneer je ‘De Plons’ doet, en daardoor door allerlei lagen van belemmerende gedachten heen zou breken, dan zou je deze positieve intentie ook vinden aan het einde:

We willen verbinding

We willen liefde ervaren. En liefde kan alleen in verbinding ontstaan. Het is het omvatten van alles wat we zijn. Door jezelf en/of door een ander. We willen begrepen worden. Je begrepen voelen, ontstaat alleen in verbinding. We willen gehoord worden. Ook dat kan alleen in verbinding gebeuren. We willen gezien worden in alles wat we zijn. Alleen mogelijk in verbinding. We willen vrede ervaren. Alleen mogelijk in verbinding met alles wat er is… Enzovoort. Uiteindelijk willen we vanuit verbinding alles ervaren.

Verbinding ervaren

Het is heel eenvoudig: we hebben ons in allerlei bochten gewrongen door belemmerende overtuigingen als waarheid aan te nemen, om zoveel mogelijk verbinding en daardoor liefde te kunnen ervaren. Verbinding is nodig om te overleven. Verbinding is de nr. 1 behoefte van een baby en dat blijft zo gedurende ons leven. Ook al willen we dat soms liever niet toegeven. Verbinding is veiligheid. Liefde kan alleen stromen in verbinding. En je eigen essentie kun je alleen in zelfliefde voelen en ervaren, wanneer je ermee in verbinding bent!

We zijn natuurlijk op atomair niveau en op een hoger spiritueel niveau altijd 100% verbonden met elkaar. Maar in onze 3d ervaring zeker niet altijd. Iedereen voelt zich wel eens verloren, overbodig of een boosdoener die liefst weg moet.

Je kunt je ook afvragen of het wel liefde was die je kreeg toen je opgroeide, wanneer hij niet ónvoorwaardelijk was. Maar je deed het met wat je kon krijgen. Want je had en hebt verbinding nodig. Je paste je aan, zo goed als je kon. Dat heeft je levenservaring gevormd en vormt je ervaringen tot op de dag van vandaag.
En zie je nu hoe je door die vóórwaardelijke liefde besloten hebt om zelf óók voorwaarden te stellen aan jouw verbinding met jezelf en de wereld? Daar zijn ze: belemmerende overtuigingen.

Is niet-verbonden zijn mogelijk?

Belemmerende overtuigingen zijn dus manieren om je op een andere manier te verbinden dan voor jou persoonlijk wenselijk is. En dat voel je in je hele lijf. Dat voelt niet speels, licht en vreugdevol. Wanneer je wel in overeenstemming met jouw essentie/ziel verbinding maakt met de wereld, dan voelt dat wel goed.

Laten we nog een gedachtestapje verder gaan. Haat zonder verbinding is onmogelijk. Boos op iemand zijn, zonder verbinding, is onmogelijk. Verdrietig zijn over een verlies, zonder nog een verbinding, is onmogelijk. Geen enkele emotie, gedachte of mening, is mogelijk zonder verbinding. Het gaat dus eigenlijk niet eens om wel/geen verbinding. Wanneer iets in je bewustzijn is, is er verbinding. Alleen misschien niet op een voor jouw ‘voorkeursmanier’. Het levert niet de ervaring op die je graag wilt.

Ons zwart-wit denken, onze neiging tot polarisatie, wil wel eens tegen ons een sneer geven over dit gedachtengoed: ‘Oh, dan wil je dus altijd dat het op jouw manier gaat? Oh, dan wil je dus altijd je goed voelen? Nou, succes…!’

Nee, het gaat er niet eens om, om altijd blij, opgewekt en goedgemutst te zijn. Je ziel komt hier om van alles te ervaren. Alles mag. Niks is uiteindelijk goed of fout. Je bent altijd in verbinding met wat er ook maar is in je bewustzijn.

Het gaat erom om dat te erkennen: ik wil verbinding ervaren op een bepaalde manier. En ik heb net gezegd dat je eigenlijk altijd al verbinden bent met alles…! Dus wáár wil een mens dan verbinding mee ervaren?

Als je altijd al verbonden was… waarmee wil je je dan verbinden?

Ik geloof dat ieder mens op zijn/haar eigen manier verbinding wil ervaren met de stroom van vreugde die alles onvoorwaardelijk doordringt. Die vreugde stroomt door iedereen heen. En via iedereen vraagt die stroom om een andere, eigenzinnige, afgestemde expressie in de wereld.

Onvoorwaardelijk verbonden zijn met alles wat iemand is, levert vreugde op. Je eigen weg vinden in een wereld met 1001 mogelijkheden, levert vreugde op. Alles wat iemand anders is kunnen omvatten in alle openheid, levert vreugde op. We willen ons verbinden met onszelf, met andere mensen, dieren, planten, energieën en alle dingen in de wereld. Ik wil verbinding ervaren met datgene waar ik me toe aangetrokken voel. Op de manier waarop ik het wil ervaren.

Je bent altijd al verbonden en tegelijkertijd zoeken we verbinding met onze eigen persoonlijke stroom van vreugde. Om die stroom, die er ook altijd al is, in het 3d aardse leven ook echt te ervaren.

Het gaat erom om te onderkennen dat je iets wil ervaren, dat je de keuze hebt om dingen te doen in deze tijd-ruimte-aarde, en dat je bij machte bent om jóuw manier van verbinding met het leven te ervaren. Je mág blij, speels en vreugdevol zijn. Je mág dankbaar en blij zijn.

Belemmerende overtuigingen opruimen kan je daarbij zeker helpen. Wanneer je dit allemaal weet en voelt, kun je je misschien zelfs meer speels en vreugdevol voelen over wat je ook maar meemaakt.

Een voorbeeld van hoe een emotie-flow kan gaan in openheid en speelsheid. Er gebeurt iets en je wordt boos. Gedachte daarover: Wow, ik ben boos. Wat een ervaring! En wow wat vind ik het ongemakkelijk dat ik zo boos ben! Wat een intens gevoel, dat ongemak… En vervolgens: wow wat voel ik veel schaamte over mijn ongemak! Jemigdepemig, wat een rollercoaster. En dan misschien: Ik zou toch best boos mogen zijn in deze situatie?? Iedereen in mijn schoenen zou nu boos zijn, zich er ongemakkelijk bij voelen en zich daarover schamen. Wat denk ik nou eigenlijk nog meer over deze situatie, waardoor ik er zo boos over ben geworden? Zie ik misschien niet wat ik hierin kan doen? Ah, ik zie het toch! Durf ik dat? Oei spannend en ja, dat ga ik doen!
Gedurende deze hele flow, blijf de stroom van lichtheid en speelsheid voelbaar.

Dan is er weer de vraag: wat is de positieve intentie om me er zo bij te voelen? Wat levert het me op?

Wanneer je bezig bent met belemmerende overtuigingen, bekijk dan hoe ze je hebben willen helpen om te voldoen aan je behoefte aan verbinding.
Dat verzacht je blik naar alles wat je wilt en mag opruimen aan belemmerende overtuigingen. En het valideert je werkelijke behoefte om onvoorwaardelijke verbinding te ervaren.

Een Completion Process helpt je dat je de imprint van een heel pakket aan niet-authentieke en dus belemmerende overtuigingen, instant te veranderen.

Ik heb al zoveel wonderen zien gebeuren voor mijn ogen…!
• Van slachtofferhouding naar een pro-actieve houding…
• Van angst een slechte moeder te zijn en geen werk te hebben, naar succesvolle schrijfster en schrijftrainster (eigen ondernemer geworden)…
• Van controlfreak naar genieter…
• Van alle verantwoordelijkheid op zich nemen…(moetenmoetenmoeten) naar zelf spelen en nieuwe dingen aangaan, voor plezier en voldoening…
• Van schuldgevoel en daardoor geen aangename toekomst willen zien, naar zich goed voelen en verder willen…
• Van nooit met het échte zelf contact durven maken naar de moed hebben om écht te zijn, eigen mening te geven.
• Van volger van schaarse mogelijkheden, naar creator van eindeloze mogelijkheden.

En die laatste geldt voor mijzelf zeker 🙂

Welke ommezwaai zou jij willen maken? Welke last wil je wel eens afleggen?

Vraag eens een gratis kennismakingsgesprek aan of neem direct een Completion Process om die ommezwaai te gaan maken.

Laat een reactie achter

nl_NLNederlands