Ooit was ik op de verjaardag van een klein meisje. Ze werd 1 jaar oud en pappa begroette de gasten met het meisje op de arm. Op een gegeven moment stonden er wel 5 bezoekers om haar en pappa heen. Ze gaven haar cadeautjes om straks uit te pakken. En ze praatten allemaal tegen haar en ook over haar met pappa. Zelf kon ze nog niet zoveel zeggen. Ze keek stilletjes naar iedereen. Maar blijkbaar begon het haar een beetje te veel te worden, al die aandacht. Want ze deed iets heel slims: ze wees met haar vingertje naar buiten door het raam. En iedereen die om haar heen stond, volgde de vinger en keek ook naar buiten. Er was niks bijzonders te zien buiten! Het duurde even voor iedereen dat door had. Ondertussen had het meisje haar gezicht verborgen tegen de borst van pappa. Gelukkig begreep pappa de boodschap. Hij zette het meisje op een rustige schoot en leidde de bezoekers naar de taart en het drinken.

Deze situatie laat deflectie zien in zijn puurste vorm: íets wordt teveel en die last wordt afgeleid.

Deflectie overal
Deflectie is iets wat in het groot en in het klein heel veel voorkomt. Het is de aandacht afleiden, zoals in het voorbeeld van het jarige meisje. Maar het is ook: de wérkelijke oorzaak van dingen niet willen zien, gevoelens negeren en wegstoppen, verantwoordelijkheden niet willen dragen en wérkelijke oplossingen niet hoeven uitvoeren.

Zo vaak wordt de spreekwoordelijke vinger niet op de zere plek gelegd, maar ergens anders. En dat gebeurt altijd zodat de last of moeite minder gevoeld hoeft te worden of compleet genegeerd kan worden.

Duidelijk deflectie!
Het duidelijkste is deflectie te zien, wanneer iemand ongewenste input, feedback of advies krijgt. De input kan ongewenst zijn omdat het gewoon niet is wat diegene wil horen. Of omdat de input een sociaal ongewenste reactie oproept, zoals vijandigheid of zich zwak voelen. Wat het ook is, wat de input ongewenst maakt, je hebt een grote kans dat degene die ongewenst input krijgt het gauw naast zich neerlegt, erboven gaat staan, het negeert of zegt dat hij/zij het al weet.

Hele erge gevallen…!
In het ergste geval van deflectie, zie je je stalkers die niet tot zich laten doordringen dat de ander in een andere werkelijkheid leeft. Maar ook iemand die iets pijnlijks heeft gedaan en vervolgens zegt dat de ander gewoon te overgevoelig is. Of iemand stopt de relatie en zegt dat de ander zelf een onopgelost probleem uit de kindertijd heeft, waardoor de relatie niet kan lukken. Of een therapeut die zegt dat hij/zij de ander niet kan helpen omdat de ander ‘er niet aan toe is’ of te gehecht is aan het probleem.

Verborgen deflectie
Deflectie is soms minder goed te ‘zien’. Een paar voorbeelden van meer verborgen deflectie:
– Iemand heeft een ongeluk gehad en wordt niet bang van auto’s, mensen of verkeer, maar deze persoon ontwikkelt een afkeer van pillen slikken, nadat hij ook pillen heeft moeten slikken na het ongeluk.
– De vader van een kind van vijf jaar oud heeft de beslissing genomen om ergens heen te gaan. Maar de situatie waar het kind in terecht komt door die beslissing, voelt heel onveilig voor het kind. Het kind verliest daardoor vertrouwen in vaders vermogen om het juiste voor hem te doen. Maar het kind kan het zich echter niet veroorloven om zijn vader compleet af te wijzen of ter vervangen. Dat zou zijn wereld compleet leeg en onveilig maken. Dus het kind zoekt een zwart schaap dichter bij zichzelf. Hij geeft zijn eigen afhánkelijkheid van vaders beslissingen de schuld. Hij besluit altijd ónafhankelijk te zijn en altijd alle touwtjes zelf in handen te houden.
– Iemand is ongelukkig met zijn leven. In plaats van toe te staan dat hij ongelukkig is en dat gewoon eens te zeggen, moet diegene altijd het positieve blijven inzien. Van alles. Altijd. Want als het negatieve benoemd zou worden, zou het ongelukkige gevoel alleen maar sterker worden, is het idee erachter. Hij móet zijn vibratie hoog houden.
– Iemand leeft heel krap bij kas en geeft liever haar eigen daden de schuld. En soms krijgt iedereen in de wereld de schuld. Of de politiek, of de wetgeving in ons land. Of de buurman.. Alles liever dan eens te onderzoeken in welke energie ze is opgevoed. Wat miste ze daarin? Oei, moet ik nu iets gaan willen, wensen of verlangen? Voor mezélf??
– Iemand is heel streng voor zichzelf. De zin: “Ik ben mijn eigen ergste criticus” past helemaal bij diegene. Een compliment wordt altijd vakkundig weggewuifd.

Reden deflectie
De reden dat mensen deflectie toepassen, is altijd omdat de input van buitenaf een bedreiging vormt voor het positieve zelfbeeld van iemand. En blijkbaar heeft diegene een goede reden om vast te willen houden aan een bepaald positief zelfbeeld, omdat hij/zij ooit de boodschap heeft gekregen dat het anders heeeel slecht/erg/dom is.

Laf?
In de spirituele wereld, wordt deflectie meestal gezien als een laffe daad. Want je vermijd iets wat je eigenlijk tot je door zou moeten laten dringen. Je zou er éigenlijk eigenaarschap over moeten nemen. Je zo eigenlijk authentiek moeten zijn. Wanneer het dan benoemd wordt, klinkt het vaak als een verwijt. Net zoals de labels co-dependent en narcistisch bijna altijd als een verwijt klinken.

Compassie voor deflectie
Wanneer je deflectie opmerkt, onthoud dan dat het blijkbaar emotioneel te zwaar is voor diegene om bepaalde input aan te nemen. Iemand zal alles uit de kast halen om de input buiten de deur te houden, te ontkrachten of te negeren. Diegene probeert een bepaald zelfbeeld of wereldbeeld overeind te houden. Dat voelt blijkbaar veiliger of (hopelijk) béter dan bepaalde input tot zich laten doordringen.
Vaak gebeurt dat verleggen van een emotionele last onbewust, omdat het al ontstaan is in de vroege kinderjaren, net zoals bij co-dependency en narcisme.

Samengevat
Deflectie is een verdedigings- en overlevingsmechanisme. Het zorgt ervoor dat de verantwoordelijkheid voor een last wordt afgeschud. Dit gebeurt door de schuld op de verkeerde plek te leggen en/of de oplossing op de verkeerde plek te zoeken. Deflectie gebeurt altijd omdat de verantwoordelijkheid voor het wérkelijke probleem of voor de wérkelijke oplossing onprettig, ongewenst of onmogelijk lijkt en het positieve zelfbeeld van iemand (of een groep mensen) zou aantasten.

Oplossing deflectie?
De enige oplossing die ik zie, is dat iedereen voor zichzelf gaat inzien waar hij/zij iets niet toelaat. Wie mag er geen effect op je hebben? Wat mag er niet jouw wereld binnenkomen? Welke eigenschap hoort echt absoluut niet bij je? Waarin ben je niet eerlijk? Kortom: waarin ben je niet aligned?
En dat iedereen dat proces van deflectie gaat herstellen. De oplossing is ligt niet in het uitsluiten van dingen. Maar in het toelaten van alles en toch daarin je eigen keuzes maken.
De paradox is deze: wanneer je van jezelf alles mag zijn en alle input van de wereld mág toelaten, dan voel je beter wie je bent, wat je wilt en waar je naar verlangt. Deflectie is stagnerend, benauwend en creëert conflicten… Alignment zorgt voor stroming, vrije keuzes en win-win-situaties.

Stel dat iedereen dat zou doen, vanuit zijn eigen positie! Waar wil jij beginnen?

Doe mee aan de oplossing
Wil je de verschillende vormen van deflectie leren herkennen? En wil je leren hoe je ermee om kunt gaan?
Want wanneer je als ouder, coach, therapeut of leidinggevende te maken hebt met iemand die deflectie gebruikt om rechtop te kunnen blijven staan, dan mis je misschien praktische tools om daarmee om te gaan. Hoe dring je door tot zo iemand? Hoe kun je toch een grond van verbinding vinden, die eerlijk en toch compassievol is?

Aligned. is hét programma om zacht, helder en krachtig te leren omgaan met dit soort dynamieken. En nog veel meer natuurlijk! In Aligned. leer je alles wat ik weet op het gebied van alignment. En over hoe je anderen helpt om ook in alignment te zijn. Leer het zelf en geeft het door als Alignment Practitioner!

Wil je liever 1-1 met mij aan de slag?
De Completion Process is ontworpen om je te herenigen met delen van jezelf die je ooit hebt moeten afstoten, negeren of onteigenen en wijst je de weg terug naar alignment.

Voor actuele evenementen, kijk op Events


Laat een reactie achter

nl_NLNederlands