Ik heb me lang heel onveilig gevoeld in mijzelf en in de wereld. Zó onveilig dat ik altijd een muurtje van wantrouwen en kritiek klaar had staan. Lange tijd had ik dat niet eens door. Ik liet niet veel binnen en kwam er zelf ook niet uit. Ik stond niet toe dat ik me veilig voelde, want ik had genoeg bewijs dat ik niet veilig wás.

Er waren, naar mijn idee, altijd wel 1001 voorwaarden verbonden aan verbinding. Ergens zat de overtuiging dat ik mezelf moest opofferen, nep moest zijn, om verbinding te mogen maken met anderen. Pleasen, zou je heel kort kunnen zeggen…

En ik heb altijd een goede (onbewuste) neus gehad om me zo te gedragen zoals een ander wenste. Ik smolt gewoon samen met de ander en dan was ik het meest veilig. Maar waar was ik?

Ik stond niet toe dat anderen bepaalde delen van mij zagen. Ik hield zowel negatieve als positievedelen vóór me. Want ik vertrouwde mezelf en de ander niet om die delen te kunnen erkennen en ze te kunnen omvatten.

Nu zit ik in een heel andere fase, gelukkig. En ik heb heel andere ervaringen. En ik heb eens zitten nadenken hoe dat komt. Ik kwam tot deze conclusie:

Veiligheid ontstaat door verbinding.

Hoe meer je je kunt verbinden, hoe meer veiligheid je zult ervaren.

Het is het blíjvend afstoten, onteigenen, ontkennen en afkeuren van dingen en mensen die je een onveilig gevoel geven.

Wanneer je je onvoorwaardelijk kunt verbinden met je néiging iets af te stoten of met je hándeling in afkeuring, dan ontstaat er direct weer een weg terug naar verbinding.

Verbind je dus met jezelf: met je eigen wensen, je neigingen, je innerlijke verhalen, je emoties, je angsten, je gedachten, je belemmerende overtuigingen, je innerlijke kompas. Sta alles toe er te zijn. Verbind je ook met je beoordelingen van goed en fout. Blijf in de stroom van erkennen, toestaan en onvoorwaardelijk verbinden. Wat je ook tegenkomt.

Wanneer je zo alles kunt toestaan te zíjn, mag je wel in actie komen! Je hebt ieder moment de mogelijkheid om te kiezen iets te doen met wat er is. Wat is je gewenste realiteit nu? Wat kun je nu doen? Waar verlang je nu naar?

Een korte ademhalingsoefening kan je enorm helpen om terug in contact te komen met je eigen innerlijke kompas, en dus met je veiligheid. Ik heb er een video over gemaakt. Bekijk hem hier:


Wat eronder zit, is helemaal niet zo belemmerend…! En als je dit principe snapt, en die onderstroom écht voelt in jezelf, dan ga je je anders voelen over ‘belemmeringen’ en ‘zelf-saboterend’ gedrag van jezelf.

Belemmerende overtuigingen

Belemmerende overtuigingen zijn er in vele soorten en maten. ‘Ik mag niet hard praten.’ ‘Ik moet beleefd zijn.’ ‘Ik heb een hekel aan drukte.’ ‘Ik wil dat je me altijd lief vind.’ Het zijn allerlei ‘moetjes’: regels, geboden en verboden.

In verschillende situaties zul je je houden aan verschillende regels. Thuis mag je van jezelf anders zijn dan in de bus. Ja toch??! Dat is op zich niet erg, behalve als jij je er niet goed bij voelt. Als je het leuk vindt om heel beleefd te doen als ober in een chique restaurant, dan is dat prima! Wanneer jouw gevoel over je gedrag, je gedachten, je emoties en je algehele houding speels, blij en vreugdevol is, dan is het prima.

In verschillende situaties zul je je ook emotioneel anders voelen. Dat is ook prima! Het wordt pas een probleem wanneer je je ervoor schaamt, je schuldig voelt, heel boos wordt, teneergeslagen, geshockeerd, verlamd of machteloos.

Kortom: voelt iets niet goed voor jou persoonlijk, dan heb je ergens een overtuiging waar je een belemmerende reactie op hebt. Je hebt die belemmerende reactie, omdat die overtuiging niet past bij wat er écht waar is voor jou op dat moment.

Wat is je ‘goed voelen’?

Het is belangrijk om op te merken, dat veel mensen het gevoel van ‘zich goed voelen’ associëren met een bepaalde constante of ideale toestand, mentaal en emotioneel. En, wanneer ze dan iets hebben meegemaakt wat ‘goed voelde’, proberen ze dat steeds weer te herhalen en terug te vinden. Of ze hebben gewoon een sterke voorkeur om op een bepaalde manier te zijn, omdat dat ‘goed voelt’. Meestal voelt het dan gewoon zeker en veilig.
Sommige mensen associëren ‘zich goed voelen’ met een soort innerlijke onaantastbaarheid. Of met een mentaal begrip van en overzicht over het leven. Sommigen associëren ook ‘zich goed voelen’ met alles zelf kunnen, met zich sterk voelen of met zeker weten dat ze goed kunnen presteren. Ik noem maar wat veel voorkomende voorbeelden.

Het is zo, dat je je goed kunt voelen om enthousiast te zijn het ene moment, heel kalm en relaxt het volgende en heel daadkrachtig op weer een ander moment. Je voelt je goed wanneer je handelt vanuit hoe je op dat moment werkelijk in elkaar steekt. Zonder noodzaak voor een bepaalde reactie van buitenaf, zonder noodzaak een bepaalde uitkomst te krijgen en zonder noodzaak ‘het goed te doen’.

Nóg belangrijker is het om op te merken, dat veel gedrag een poging is om ons beter te voelen. Veel gedrag is een coping-mechanisme. Een constant streven naar beter.
Bijvoorbeeld: er gebeurt iets, je wordt verdrietig en meteen ga je relativeren. Of je wordt boos. Of je gaat stil in een hoekje zitten en zegt niks meer. Dat zijn dan, zeer waarschijnlijk, allemaal pogingen om je beter te voelen. Je wilt weg van wat er is, namelijk het verdriet. Wat is er mis met verdriet voelen?

Denk maar eens aan een baby. Heeft die een mening over verdriet voelen? Nee toch? Heb jij zelf een mening over verdriet voelen? Ja toch? Ergens heb je daarmee ervaringen opgedaan, die bepaalde gedachten en emoties óver je verdriet hebben opgeleverd.

Misschien heb je de ervaring dat je gekleineerd wordt wanneer je verdrietig bent om een ‘kleinigheidje’. Of misschien heb je geleerd om stoer te zijn. Of misschien heb je de ervaring dat verdriet je gewoon niet verder helpt. Wanneer je zulk soort gedachten óver je gedrag of je emoties of je gedachten of je fantasieën opmerkt, dan kom je toch weer terug bij het onderwerp ‘belemmerende overtuigingen’!

Omdraaien tot positieve overtuigingen?

Je kunt er zowat éindeloos mee bezig zijn om álle belemmerende overtuigingen op te sporen en te ontkrachten door ze om te draaien tot positieve gedachten.

Belemmerende overtuigingen opsporen en omdraaien, is een uitstekende oefening! Je wordt er heel eerlijk van tegenover jezelf, je raakt losser in alle patronen die je persoonlijkheid nu opbouwen (vastzetten…?) én je creëert nieuwe gedachten over jezelf en de wereld. Het is heel fijn en nuttig om te doen.

Ik heb zelf een proces ontwikkeld om dieper in je belemmerende overtuigingen door te dringen, wat ik ‘De Plons’ heb genoemd. Kijk maar eens naar mijn artikelen daarover: ‘De Plons’ – je diepste positieve intentie opduiken & ‘Verlos jezelf van diepe, onbewuste patronen’.

Je stelt je eigen gedachten daarin steeds twee vragen: ‘Wat is mijn beperkende gedachte daarover?’ En vervolgens: ‘Wat is de positieve intentie om dat te denken?’ Dat doe je totdat je voelt dat je bij de positieve kern bent gekomen.

Focus op positieve intentie

Ik merk dat één onderdeel van dit ‘werk’ vaak het moeilijkste is om in door te dringen: namelijk de positieve gedachte die je had/hebt om een belemmerende overtuiging aan te (blijven) nemen als waarheid.

Vraag jezelf eens: Wat leverde het me op om te gaan geloven dat

– ik niet goed genoeg was?
– een deel van mij niet OK was?
– ik niet zoveel ruimte moest innemen?
– geen fouten mag maken?
– niet kan kiezen?
– niemand van me houdt zoals ik ben?
– ik niet rijk mag zijn?
– ik niet gelukkig mag zijn om … te doen?
Om een aantal voorbeelden te noemen…

Geen enkel gedrag, handeling, emotie of gedachte zou je hoeven ‘inkapselen’ met een beperkende overtuiging. Het is gewoon een stroom van ervaringen die je opdoet. Je hoeft van je ziel of van je hogere zelf of van iets dergelijks niet zus of zo te zijn of zus of zo te handelen.
Dus wáárom nam je dit soort regels aan als (tijdelijke) waarheid? Wat is/was de positieve intentie daarachter?

Het maakt niet uit welke 1001 belemmerende overtuigingen je kunt vinden in jezelf. De positieve intenties die erachter zitten zijn níet 1001 verschillende intenties. De reden om belemmerende overtuigingen te aanvaarden, is heel kort samen te vatten. En, wanneer je ‘De Plons’ doet, en daardoor door allerlei lagen van belemmerende gedachten heen zou breken, dan zou je deze positieve intentie ook vinden aan het einde:

We willen verbinding

We willen liefde ervaren. En liefde kan alleen in verbinding ontstaan. Het is het omvatten van alles wat we zijn. Door jezelf en/of door een ander. We willen begrepen worden. Je begrepen voelen, ontstaat alleen in verbinding. We willen gehoord worden. Ook dat kan alleen in verbinding gebeuren. We willen gezien worden in alles wat we zijn. Alleen mogelijk in verbinding. We willen vrede ervaren. Alleen mogelijk in verbinding met alles wat er is… Enzovoort. Uiteindelijk willen we vanuit verbinding alles ervaren.

Verbinding ervaren

Het is heel eenvoudig: we hebben ons in allerlei bochten gewrongen door belemmerende overtuigingen als waarheid aan te nemen, om zoveel mogelijk verbinding en daardoor liefde te kunnen ervaren. Verbinding is nodig om te overleven. Verbinding is de nr. 1 behoefte van een baby en dat blijft zo gedurende ons leven. Ook al willen we dat soms liever niet toegeven. Verbinding is veiligheid. Liefde kan alleen stromen in verbinding. En je eigen essentie kun je alleen in zelfliefde voelen en ervaren, wanneer je ermee in verbinding bent!

We zijn natuurlijk op atomair niveau en op een hoger spiritueel niveau altijd 100% verbonden met elkaar. Maar in onze 3d ervaring zeker niet altijd. Iedereen voelt zich wel eens verloren, overbodig of een boosdoener die liefst weg moet.

Je kunt je ook afvragen of het wel liefde was die je kreeg toen je opgroeide, wanneer hij niet ónvoorwaardelijk was. Maar je deed het met wat je kon krijgen. Want je had en hebt verbinding nodig. Je paste je aan, zo goed als je kon. Dat heeft je levenservaring gevormd en vormt je ervaringen tot op de dag van vandaag.
En zie je nu hoe je door die vóórwaardelijke liefde besloten hebt om zelf óók voorwaarden te stellen aan jouw verbinding met jezelf en de wereld? Daar zijn ze: belemmerende overtuigingen.

Is niet-verbonden zijn mogelijk?

Belemmerende overtuigingen zijn dus manieren om je op een andere manier te verbinden dan voor jou persoonlijk wenselijk is. En dat voel je in je hele lijf. Dat voelt niet speels, licht en vreugdevol. Wanneer je wel in overeenstemming met jouw essentie/ziel verbinding maakt met de wereld, dan voelt dat wel goed.

Laten we nog een gedachtestapje verder gaan. Haat zonder verbinding is onmogelijk. Boos op iemand zijn, zonder verbinding, is onmogelijk. Verdrietig zijn over een verlies, zonder nog een verbinding, is onmogelijk. Geen enkele emotie, gedachte of mening, is mogelijk zonder verbinding. Het gaat dus eigenlijk niet eens om wel/geen verbinding. Wanneer iets in je bewustzijn is, is er verbinding. Alleen misschien niet op een voor jouw ‘voorkeursmanier’. Het levert niet de ervaring op die je graag wilt.

Ons zwart-wit denken, onze neiging tot polarisatie, wil wel eens tegen ons een sneer geven over dit gedachtengoed: ‘Oh, dan wil je dus altijd dat het op jouw manier gaat? Oh, dan wil je dus altijd je goed voelen? Nou, succes…!’

Nee, het gaat er niet eens om, om altijd blij, opgewekt en goedgemutst te zijn. Je ziel komt hier om van alles te ervaren. Alles mag. Niks is uiteindelijk goed of fout. Je bent altijd in verbinding met wat er ook maar is in je bewustzijn.

Het gaat erom om dat te erkennen: ik wil verbinding ervaren op een bepaalde manier. En ik heb net gezegd dat je eigenlijk altijd al verbinden bent met alles…! Dus wáár wil een mens dan verbinding mee ervaren?

Als je altijd al verbonden was… waarmee wil je je dan verbinden?

Ik geloof dat ieder mens op zijn/haar eigen manier verbinding wil ervaren met de stroom van vreugde die alles onvoorwaardelijk doordringt. Die vreugde stroomt door iedereen heen. En via iedereen vraagt die stroom om een andere, eigenzinnige, afgestemde expressie in de wereld.

Onvoorwaardelijk verbonden zijn met alles wat iemand is, levert vreugde op. Je eigen weg vinden in een wereld met 1001 mogelijkheden, levert vreugde op. Alles wat iemand anders is kunnen omvatten in alle openheid, levert vreugde op. We willen ons verbinden met onszelf, met andere mensen, dieren, planten, energieën en alle dingen in de wereld. Ik wil verbinding ervaren met datgene waar ik me toe aangetrokken voel. Op de manier waarop ik het wil ervaren.

Je bent altijd al verbonden en tegelijkertijd zoeken we verbinding met onze eigen persoonlijke stroom van vreugde. Om die stroom, die er ook altijd al is, in het 3d aardse leven ook echt te ervaren.

Het gaat erom om te onderkennen dat je iets wil ervaren, dat je de keuze hebt om dingen te doen in deze tijd-ruimte-aarde, en dat je bij machte bent om jóuw manier van verbinding met het leven te ervaren. Je mág blij, speels en vreugdevol zijn. Je mág dankbaar en blij zijn.

Belemmerende overtuigingen opruimen kan je daarbij zeker helpen. Wanneer je dit allemaal weet en voelt, kun je je misschien zelfs meer speels en vreugdevol voelen over wat je ook maar meemaakt.

Een voorbeeld van hoe een emotie-flow kan gaan in openheid en speelsheid. Er gebeurt iets en je wordt boos. Gedachte daarover: Wow, ik ben boos. Wat een ervaring! En wow wat vind ik het ongemakkelijk dat ik zo boos ben! Wat een intens gevoel, dat ongemak… En vervolgens: wow wat voel ik veel schaamte over mijn ongemak! Jemigdepemig, wat een rollercoaster. En dan misschien: Ik zou toch best boos mogen zijn in deze situatie?? Iedereen in mijn schoenen zou nu boos zijn, zich er ongemakkelijk bij voelen en zich daarover schamen. Wat denk ik nou eigenlijk nog meer over deze situatie, waardoor ik er zo boos over ben geworden? Zie ik misschien niet wat ik hierin kan doen? Ah, ik zie het toch! Durf ik dat? Oei spannend en ja, dat ga ik doen!
Gedurende deze hele flow, blijf de stroom van lichtheid en speelsheid voelbaar.

Dan is er weer de vraag: wat is de positieve intentie om me er zo bij te voelen? Wat levert het me op?

Wanneer je bezig bent met belemmerende overtuigingen, bekijk dan hoe ze je hebben willen helpen om te voldoen aan je behoefte aan verbinding.
Dat verzacht je blik naar alles wat je wilt en mag opruimen aan belemmerende overtuigingen. En het valideert je werkelijke behoefte om onvoorwaardelijke verbinding te ervaren.

Een Completion Process helpt je dat je de imprint van een heel pakket aan niet-authentieke en dus belemmerende overtuigingen, instant te veranderen.

Ik heb al zoveel wonderen zien gebeuren voor mijn ogen…!
• Van slachtofferhouding naar een pro-actieve houding…
• Van angst een slechte moeder te zijn en geen werk te hebben, naar succesvolle schrijfster en schrijftrainster (eigen ondernemer geworden)…
• Van controlfreak naar genieter…
• Van alle verantwoordelijkheid op zich nemen…(moetenmoetenmoeten) naar zelf spelen en nieuwe dingen aangaan, voor plezier en voldoening…
• Van schuldgevoel en daardoor geen aangename toekomst willen zien, naar zich goed voelen en verder willen…
• Van nooit met het échte zelf contact durven maken naar de moed hebben om écht te zijn, eigen mening te geven.
• Van volger van schaarse mogelijkheden, naar creator van eindeloze mogelijkheden.

En die laatste geldt voor mijzelf zeker 🙂

Welke ommezwaai zou jij willen maken? Welke last wil je wel eens afleggen?

Vraag eens een gratis kennismakingsgesprek aan of neem direct een Completion Process om die ommezwaai te gaan maken.

Er is één eenvoudig principe om alle emoties te begrijpen. Om de functie van iedere emotie heel helder voor ogen te kunnen hebben. Zodat je kunt voelen én dieper begrijpen. Kijk maar even mee in deze video van 1,5 minuut.


Deze video is enkel in het Nederlands te zien. Wil je hem toch zien schakel dan om naar de Nederlandse taal…..

Na het zien van deze korte video, denk je misschien: “Wát wil er dan doorbreken naar buiten toe? Kun je een voorbeeld geven?”
En misschien denk je ook: “Echt? Zit dit principe óók achter positieve emoties?” (Hierover meer in een volgende blog.)

Ik ga je vertellen hoe ik erover denk. Ik ga je voorbeelden geven van wat er bij verschillende emoties helder wil worden, van binnen naar buiten toe. Of: van nog onbewust innerlijk weten naar je dagbewustzijn.

Maar eerst wil ik dat je dit van me weet:
Ik ga ervan uit dat onze natuurlijke gevoelsstaat licht, speels en vreugdevol is. Ik zie emoties als richtingaanwijzers, die je willen terugbrengen naar deze heerlijke gevoelsstaat.

Ik ga ervan uit dat gedachten en emoties niet ons bezit zijn. Ze komen bij ons langs via allerlei wegen: via onze opvoeding, via culturen, via de maatschappij, via belangrijke mensen in ons leven, via vorige incarnaties..

Richtingaanwijzers komen altijd op het perfecte ogenblik als mogelijkheid om die diepere harte-waarneming naar boven te krijgen in ons.

Echt harte-waarnemingen naar boven laten komen tot helemaal in je dagbewustzijn, voelt meestal pijnlijk en bevrijdend tegelijkertijd. Het vraagt namelijk van je om een stukje dagbewustzijn op te geven. Een stukje bewustzijn wat je als onderdeel van jouw ‘ik ben..’ hebt beschouwd.

Een voorbeeld nu, die je kunt invullen met ieder ding, persoon of dier die je ooit verloren hebt.
Stel je hond is overleden en je bent er verdrietig om. Die hond was je dierbaarste maatje, al die tijd dat jullie samen waren. Hij was er altijd, altijd vrolijk, altijd wilde hij wel geaaid worden, altijd lekker samen naar buiten… Je kon zo heerlijk voluit van hem houden! Zonder remmen, voorwaarden of verwachtingen… Het is helemaal ok om daar heel erg verdrietig over te zijn. Je hoeft je richtingaanwijzer niet om te hakken!!

Toch.. als we onze theorie volgen: er is een emotie, dus er is nog een andere wijsheid in je, die meer licht, speels en vreugdevol is. Binnen in je is er een andere kijk op het verlies van je hond. En die andere blik vraagt je om naar boven te mogen komen. Wat zou dat zijn? Voel je hem al?

Misschien is die andere kijk iets in deze richting:
“De liefde die ik voelde voor mijn hond moet wel zo enorm groot en warm en heerlijk zijn geweest, dat het mogelijk is om er zoveel pijn en verdriet van te hebben, nu hij weg is. Het is ongelooflijk dat er zoveel liefde in mij kan zijn! Ik ben dankbaar dat ik zo’n fijn maatje in mijn leven heb mogen ervaren en dat ik nu weet hoeveel liefde er door mij heen kan stromen.”
Voel je hoe heerlijk het is en hoe pijnlijk het kan zijn om deze visie op het verlies van je hond of iets anders dierbaars tot je door te laten dringen?

Wanneer het je lukt om zowel het grote verdriet, het gemis én de blijdschap, de dankbaarheid en de liefde in je te ervaren, dan voelt dat compleet. Je lééft, je ervaart, je verwerkt en je kunt verder met je leven met een opgeruimd hart en hoofd.
Het één is niet beter dan het andere. Beide ervaringen, het verdriet, dat voortkwam uit je persoonlijke bewustzijn en het lichte, speelse en vreugdevolle dat voortkwam uit je hartebewustzijn. Beiden zijn essentieel om innerlijk heel en compleet verder te kunnen.

Lukt het je niet om de vreugdevolle kant van je hartebewustzijn te erkennen en te verwerken, dan kan het zijn dat je in het persoonlijke verdriet blijft vastzitten. Het lukt je dan niet om echt verder te gaan in een wereld zonder je hond. Je blijft hangen. Je wilt terug! Je mist iets..
Of, wanneer het je niet lukt om je persoonlijke verdriet te erkennen en te verwerken, dan kun je in de ‘valse’ liefde en dankbaarheid gaan zitten, zonder dat die dan vaste grond heeft onder de voeten, van het erkennen van je persoonlijke blik.

Wanneer gedachten en emoties vanuit je persoonlijke blik of vanuit je hart lang niet gevoeld, begrepen en verwerkt worden, dan kunnen ze als het ware ‘neerslaan’ in je gevoelsstaat. Dan heb je als basis-gevoelsstaat niet meer dat lichte, speelse en vreugdevolle in je. In plaats daarvan is je basisgevoel misschien angstig, verdrietig, boos, verdoofd of argwanend.
Ook dan wijzen emoties je de weg terug naar dat lichte, blije en vreugdevolle, maar dan met een tussenstop bij zo’n ‘negatieve’ gevoelsstaat.

Ik ken geen betere en meer effectieve methode om beide visies op de wereld te leren omarmen dan de Completion Process. De Completion Process is een innerlijke reis, ontworpen om je weer emotioneel compleet te maken. Het geeft je de gelegenheid om alles te zien en te ervaren wat er nodig is om je weer terug te brengen bij die lichte, speelse en vreugdevolle staat van zijn. Zodat die staat van zijn je basis kan zijn.

Het verschil tussen een emotie, een gevoel en een gevoelsstaat.

Emoties
Een emotie is een relatief korte reactie op iets wat er gebeurt in je leven. Een emotie duurt zo lang als dat hij nodig is om de behoefte die eronder ligt, te vervullen. De behoefte onder boosheid bijvoorbeeld, is je ik-kracht inzetten ofwel de macht over jezelf terugnemen. Als je ergens boos over bent, kun je je afvragen: “Welke macht over mezelf leg ik bij iets of iemand in de buitenwereld neer?”

Nog een voorbeeld: de behoefte onder jaloezie is drieledig, omdat jaloezie uit drie emoties bestaat: 1. angst, 2. boosheid en 3. verdriet. De behoefte eronder is bijvoorbeeld: 1. inzien dat datgene wat je wilt, jou ook toekomt, 2. Jezelf toestaan te bewegen in de richting die je graag wilt, op jouw eigen, unieke manier en tempo en 3. stilstaan bij het beeld over wat je allemaal had kunnen bereiken/doen/voorkomen als je 1&2 eerder of anders had gedaan.

Gevoel

Een gevoel is een combinatie van fysieke sensaties, gedachten en energetische waarnemingen. Je kunt bijvoorbeeld door een zwaar gevoel in je buik, gedachten van verloren hoop en een naar beneden vallende energie in je lijf en om je heen, herkennen dat je je teleurgesteld voelt. Gevoelens zijn vaak heel herkenbaar voor iedereen, alhoewel er zeker verschillen zijn in hoe iemand iets precies waarneemt in zichzelf.

De emotionele reactie op een gevoel is compleet verschillend per persoon. De ene wordt razend vanwege het gevoel van teleurstelling, de ander blijft stil en vreet zich van binnen op. Emotionele reacties zijn vaak ook gelaagd. Als reactie op teleurstelling, kan bijvoorbeeld een palet van boosheid, verdriet en afkeer ontstaan: “Ik ben boos dat het niet gaat zoals ik wil, het doet me pijn dat ik nu niet heb wat ik wil en ik ga het nooit meer doen.” Boosheid, verdriet en enthousiasme, zouden ook kunnen als emotionele reactie. Dan maakt de teleurstelling dat je met nieuwe moed het beter wilt gaan doen.

Gevoelsstaat

Een gevoelsstaat is een langdurige emotionele staat.

Verdriet bijvoorbeeld is meestal een kortdurende emotie, als reactie op iets wat gebeurt. Als je er uitdrukking aan geeft, waardoor het verwerkt wordt, is het na een poosje weer weg. Dan ontstaat er weer ruimte voor je meer blije zelf of voor een andere emotie die je iets te vertellen heeft.

Toch kan verdriet ook een gevoelsstaat worden, waarbij je dus je verdriet iedere dag voelt, als een soort ondertoon. Dat kan zó gewoon zijn geworden, dat het je niet meer zo opvalt. Het verdriet is dan nooit volledig geuit, waardoor het gebleven is. Je boosheid blijft maar ‘hangen’, omdat je nooit een uitweg ervoor ziet en nooit manieren ziet om de macht over jezelf bij jezelf te houden. Of je jaloezie voor wat anderen bereiken en jij niet, blijft maar in je zitten.

Beperkende en verrijkende gevoelsstaten

Om dit gedachtegoed op een prettige, omvattende manier te begrijpen, kun je het beste het concept ‘goed vs. niet goed’ even uitzetten in je hoofd. Er is geen goed of fout en iedere gevoelsstaat is belangrijk. Iedere gevoelsstaat is een mogelijkheid om óf te kiezen voor vreugde, vrijheid en vrede óf om de oude patronen die de beperkende gevoelsstaat vormen, te herzien en op te lossen.

Bijna iedereen heeft een soort van palet van een aantal gevoelsstaten die maken dat we onszelf herkennen als onszelf. De een is altijd een beetje nonchalant en boos. De ander angstig en verdrietig. De ander misschien verdrietig, kritische en afkerig. Gevoelsstaten zijn onderdeel van onze persoonlijkheid, die we allemaal op onze eigen manier hebben opgebouwd uit loyaliteit aan onze afkomst, zoals onze familie en vroegere omgeving of huidige omgeving. (Hooggevoelige, empathische mensen hebben de neiging om hun gevoelsstaat steeds aan te passen aan hun huidige omgeving. Wat ook interessant is, maar daar ga ik nog wel eens meer over schrijven.)

Gevoelsstaten en frequenties van rollen, aspecten van je leven en innerlijke delen

Iedere gevoelsstaat heeft een bepaalde frequentie. Deze frequenties zijn ook te meten. (Ik doe dat zelf met kinesiologische testen, ofwel spierspanningstesten, wat ongeveer 95% accuraat is.) Zoals mensen als geheel een bepaald palet aan gevoelsstaten uitstraalt, zo is dat ook in het klein:

  1. We bekleden meerdere rollen in ons leven
  2. Ons leven bestaat uit verschillende aspecten
  3. We bestaan uit verschillende innerlijke delen, fysiek en qua lichaamsherinneringen.

Iedere rol en ieder innerlijk deel, resoneert met verschillende paletten aan gevoelsstaten.

  1. Je kunt als moeder heel bazig zijn, terwijl je op het werk veel onderdaniger bent.
  2. Je kunt op het gebied van relaties resoneren op een gevoelsstaat van 500, maar op het gebied van carrière op 200 bijvoorbeeld.
  3. Je hart kan misschien ook op 500 resoneren, maar je lever op 150, vanwege de vastgezette herinnering aan het verbod op boosheid uiten.

De gevoelsstaten boven een frequentie van 500, zijn verrijkend. Je kunt die gevoelsstaat van liefde, vreugde en vrede leren kennen, ook wanneer er ‘lagere’ gevoelsstaten in je aanwezig zijn. Ik zou dat aan iedereen willen aanraden. Die verrijkende gevoelsstaten kún je en mág je namelijk altijd blijven voelen, ook terwijl je in de beperkende gevoelsstaten zit.

In mijn blog over de Safe Haven meditatie vertelde ik over hoe je een ervaring kunt creëren door middel van je verbeelding. Hoe je de ervaring van vrijheid, van overvloed of verbinding kunt laten ontstaan in je verbeelding.

Ik weet dat veel mensen vinden dat je jezelf voor de gek houdt op die manier. Je verbeelding is toch niet echt?? Of wel soms!!?? Nou… eigenlijk wel! Voor je fysieke ervaring is het hélemaal echt. Het zijn immers je gedachten en emoties die je fysieke ervaring kleuren. Het maakt niet uit of die gedachten en emoties opkomen vanuit de ‘realiteit’ of vanuit verbeelding. Anyway.. ik wil het hierover hebben:

In plaats van met je verbeelding nieuwe ervaringen te creëren, kun je ook oude ervaringen benaderen met je verbeelding. Oude ervaringen die nog in je systeem zijn blijven ‘hangen’.

We hebben allemaal als baby en als kind en soms ook op latere leeftijd ervaringen gehad die zijn blijven hangen in ons systeem. Of we hebben ze gewoon geërfd. Die zorgen er dan voor dat je steeds in bepaalde situaties op een bepaalde manier denkt en voelt. Ook je fysiologie, de automatische processen in je lijf, reageren constant op de aanwezigheid van die vastzittende energieën. Daardoor ontstaan dan kwalen of ziekten of gemoedstoestanden die we als onprettig ervaren.

Vaak weten we niet bewust wat de gedachten en emoties zijn, die ons ziek of bedrukt maken. We weten niet precies wat de energie is, die vast zit in ons. Anders hadden we het gemakkelijk kunnen oplossen! We weten het vaak niet meer, omdat we het niet aankonden, toen iets overweldigends ons overkwam. Het is stilletjes verhuisd naar ons onderbewuste.

Zoals gezegd, kun je je verbeelding gebruiken om deze onbewuste en vastzittende energieën te benaderen. Wat in je onderbewuste terecht is gekomen door energetische erfenis of door onverwerkte ervaringen, kun je vaak wel gemakkelijk benaderen met je verbeelding, in combinatie met je gevoel. Je werkt dan om je eigen logische brein heen, die zich ooit juist als taak had gesteld je te beschermen voor die zware en onprettige energieën.

Energieën die vast zitten, zijn bijna altijd te vertalen in geboden en verboden. Je mag iets niet of je moet iets.

Verboden zijn bijvoorbeeld: Je mag bijvoorbeeld niet boos zijn. Je mag niet huilen. Je mag maar met één iemand tegelijk contact hebben. Je mag niet veel geld hebben. Ik mag mijn mening niet geven.

Of geboden: je moet altijd hard zijn voor jezelf. Je moet alleen kunnen leven. Je moet je huis netjes hebben. Je moet altijd vriendelijk zijn.

Dit soort overtuigingen heeft bijna iedereen wel en we vinden het misschien zelfs wel gewoon normaal en sociaal wenselijk.

Maar er zijn ook ‘vertalingen’ van vastzittende energie die wél voor problemen zorgen. Ik kom ze maak al te vaak tegen tijdens 1-1 sessies:
Relaties mogen geen toekomst hebben.
Niemand mag mijn liefde ontvangen.
Ik mag geen fijn leven hebben en genieten.
Ik mag mijn intuïtie niet vertrouwen.
Ik mag geen angst tonen.

Ik moet óf op iemand neerkijken óf naar iemand opkijken.
Ik moet de ander altijd voorop stellen.
Ik ben een goed mens als ik geen liefde toelaat.
Ik moet opgaan in de groep.
Ik moet mezelf straffen.
Als ik iets krijg, moet ik méér teruggeven.
Ik moet zwijgen over ongewenste zaken.

Of andere belemmerende overtuigingen:
Mijn creaties zijn niks waard.
Ik hoor er niet bij.
Niemand houdt van mij.
Als ik rijk wordt, steel ik van anderen.
Mijn lijf is vies.
Sex willen is zondig.
Er is geen ruimte voor mij.
Niemand ziet mij voor wie ik ben.

Bewúst zijn we het waarschijnlijk allemaal niet eens met al deze stellingen, geboden en verboden. Helemaal geërfde energieën zijn vaak erg ver weggestopt, omdat we ons er helemaal niet mee kunnen identificeren. Maar áls ze in je systeem vast zitten, dan hebben ze invloed op je. Ik noem ze vaak je tegenroeiers. Want ze houden je tegen, ze maken dat je je zwaar voelt, slecht of een buitenbeentje. En uiteindelijk (of nu al) kunnen ze zorgen voor fysieke of mentale kwalen en ziekten.

Voordat deze tegenroeiers vertaald kunnen worden in woorden, is het vaak makkelijker om een energie te vertalen in kleuren, vormen en bewegingen. Juist die onbestendige gemoedstoestanden, die niet echt als jóu voelen, maar die er wel zijn, kun je vaak makkelijk benaderen met je verbeelding.

Het proces van een Completion Process is erop gericht om de dynamiek van deze vastzittende energieën te op te sporen en te transformeren. Zodat de tegenroeiers écht voor altijd omkeren en met je mee willen varen op de stroom van je leven. Hoe meer tegenroeiers je doet omkeren, hoe meer je leven als een stroom van passende ervaringen is.

Het creëren van een Safe Haven is een onderdeel van de Completion Process (CP). Dit instant transformerende proces is nog altijd mijn favoriete methode om oude energieën, trauma’s en belemmerende overtuigingen op te ruimen, zodat je weer verfrist verder kunt. Het proces haalt je essentie naar boven: speelsheid, lichtheid en vrijheid. Het transformeert oude bagage tot nieuwe levensenergie.

Eén van mijn favoriete onderdelen, het laatste onderdeel van de CP, is de Safe Haven. Dat is een mentale ruimte waarin je tijdens een 1-1 sessie de CP afrondt met een soort ritueel tussen innerlijke delen die je bent tegengekomen tijdens de CP. Er is ruimte voor integratie en loslaten. Het is vaak het meest lichte en speelse deel van CP. Het is de plek waar je de verandering in je systeem al direct kunt ervaren.

Hier krijg je toegang tot deze meditatie.

Ook los van een 1-1 sessie is de Safe Haven een heerlijke ruimte om je verbeelding de vrije teugel te geven!

Wist je dat je verbeelding je altijd een bepaalde fysieke ervaring geeft die superwaardevol kan zijn? Ook al is het slechts verbeelding? Onze verbeelding heeft namelijk heel direct invloed op ons lijf en op onze beleving van de wereld.

Stel je maar eens voor dat je een citroen hebt. Maak het zo echt mogelijk. Je neemt de citroen in je hand, snijdt hem doormidden en bijt in een van de helften. Zuur…!! Je zult waarschijnlijk al snel voelen dat het water je in de mond loopt! Natuurlijk is er geen echt citroensap in je mond en toch reageerde je lijf!

Je lichaam maakt geen onderscheid tussen realiteit en verbeelding. Beiden worden beleefd via ons lichaam. De fysiologie van ons lichaam reageert op beiden op een vergelijkbare manier.

Daarom is het ook zo lekker om tijd door te brengen in een mentale ruimte, zoals een Safe Haven. Het brengt instant een ervaring van veiligheid, ruimte en oneindige mogelijkheden om in vrijheid te creëren wat je maar wilt.

Als je bijvoorbeeld ‘s morgens even een bezoekje van 5 minuten brengt aan je Safe Haven, dan neem je de energie van die ervaring met je mee gedurende de dag.

Je kunt van alles doen in je Safe Haven, door vragen te stellen aan je verbeelding. Je verbeelding vult je vragen altijd in, precies passend voor jou op dat moment.

Wanneer je in je Safe Haven bent aangekomen, kun je aan je verbeelding vragen: hoe ziet mijn ideale werk of bedrijf eruit? En dan creëer je een paadje dat naar je ideale bedrijf toe gaat. Je gaat op weg over dat pad. Even verderop zie je jouw bedrijf opdoemen en je loopt ernaartoe en gaat naar binnen.

Stel jezelf iedere vraag die maar in je opkomt. Hoe is de entree? Hoe zien de ramen eruit? Hoe voelt het er? Zijn er meerdere ruimtes? Wat gebeurt er allemaal? Hoe en waar wordt de geldstroom beheerd? Waar kloppen klanten aan? Wat geef ik klanten? Hoe voel ik mij daar in dat bedrijfspand?

Steeds laat je je verbeelding invulling geven en je laat je rondleiden in het bedrijf.

Wanneer iets je niet zint, vraag je wat er nodig is om het wél wenselijk te krijgen. Kun je die gewenste aanpassing doen? Misschien is er moed voor nodig of een hulpbron. Wie of wat heb je nodig? Klopt dat? En dan kijk je hoe je verbeelding het gaat aanpassen voor je.

Natuurlijk betekent het niet dat alles wat je in je verbeelding ziet, ook werkelijkheid moet worden! Dan zou ik zelf in een bos moeten gaan wonen, met een sfinx, met engelen, en met een enorm wit bedrijfspand met grote, koepelvormige ramen en wuivende gordijnen, haha! Nee, het gaat vooral om de emotionele dynamiek en de gevoelsstaten die je ervaart bij de verbeelding van antwoorden op je vragen. Het gaat om eventuele benodigdheden opsporen, zodat je die wel in het echt voor jezelf kunt realiseren.

Blijf open en nieuwsgierig en je zult versteld staan van wat je verbeelding je allemaal kan vertellen!

Over relaties, je familie, je huis, kinderen of ouders, een nieuwe baan… Je verbeelding is een eindeloze bron van inspiratie en informatie.

Ik hoop van harte dat je jezelf de tijd gunt om deze ruimte te laten ontstaan in jezelf. En ik hoop ook dat je er af en toe eens naar terug gaat, in rust en ontspanning. Gewoon een paar minuutjes voor een minivakantie of om je verbeelding je nieuwe dingen te laten vertellen.

Ik hoor heel graag hoe het je vergaat! Laat een reactie achter, of stuur me een berichtje op lianne@studiozwaluw.nl.

nl_NLNederlands