Ooit was ik op de verjaardag van een klein meisje. Ze werd 1 jaar oud en pappa begroette de gasten met het meisje op de arm. Op een gegeven moment stonden er wel 5 bezoekers om haar en pappa heen. Ze gaven haar cadeautjes om straks uit te pakken. En ze praatten allemaal tegen haar en ook over haar met pappa. Zelf kon ze nog niet zoveel zeggen. Ze keek stilletjes naar iedereen. Maar blijkbaar begon het haar een beetje te veel te worden, al die aandacht. Want ze deed iets heel slims: ze wees met haar vingertje naar buiten door het raam. En iedereen die om haar heen stond, volgde de vinger en keek ook naar buiten. Er was niks bijzonders te zien buiten! Het duurde even voor iedereen dat door had. Ondertussen had het meisje haar gezicht verborgen tegen de borst van pappa. Gelukkig begreep pappa de boodschap. Hij zette het meisje op een rustige schoot en leidde de bezoekers naar de taart en het drinken.

Deze situatie laat deflectie zien in zijn puurste vorm: íets wordt teveel en die last wordt afgeleid.

Deflectie overal
Deflectie is iets wat in het groot en in het klein heel veel voorkomt. Het is de aandacht afleiden, zoals in het voorbeeld van het jarige meisje. Maar het is ook: de wérkelijke oorzaak van dingen niet willen zien, gevoelens negeren en wegstoppen, verantwoordelijkheden niet willen dragen en wérkelijke oplossingen niet hoeven uitvoeren.

Zo vaak wordt de spreekwoordelijke vinger niet op de zere plek gelegd, maar ergens anders. En dat gebeurt altijd zodat de last of moeite minder gevoeld hoeft te worden of compleet genegeerd kan worden.

Duidelijk deflectie!
Het duidelijkste is deflectie te zien, wanneer iemand ongewenste input, feedback of advies krijgt. De input kan ongewenst zijn omdat het gewoon niet is wat diegene wil horen. Of omdat de input een sociaal ongewenste reactie oproept, zoals vijandigheid of zich zwak voelen. Wat het ook is, wat de input ongewenst maakt, je hebt een grote kans dat degene die ongewenst input krijgt het gauw naast zich neerlegt, erboven gaat staan, het negeert of zegt dat hij/zij het al weet.

Hele erge gevallen…!
In het ergste geval van deflectie, zie je je stalkers die niet tot zich laten doordringen dat de ander in een andere werkelijkheid leeft. Maar ook iemand die iets pijnlijks heeft gedaan en vervolgens zegt dat de ander gewoon te overgevoelig is. Of iemand stopt de relatie en zegt dat de ander zelf een onopgelost probleem uit de kindertijd heeft, waardoor de relatie niet kan lukken. Of een therapeut die zegt dat hij/zij de ander niet kan helpen omdat de ander ‘er niet aan toe is’ of te gehecht is aan het probleem.

Verborgen deflectie
Deflectie is soms minder goed te ‘zien’. Een paar voorbeelden van meer verborgen deflectie:
– Iemand heeft een ongeluk gehad en wordt niet bang van auto’s, mensen of verkeer, maar deze persoon ontwikkelt een afkeer van pillen slikken, nadat hij ook pillen heeft moeten slikken na het ongeluk.
– De vader van een kind van vijf jaar oud heeft de beslissing genomen om ergens heen te gaan. Maar de situatie waar het kind in terecht komt door die beslissing, voelt heel onveilig voor het kind. Het kind verliest daardoor vertrouwen in vaders vermogen om het juiste voor hem te doen. Maar het kind kan het zich echter niet veroorloven om zijn vader compleet af te wijzen of ter vervangen. Dat zou zijn wereld compleet leeg en onveilig maken. Dus het kind zoekt een zwart schaap dichter bij zichzelf. Hij geeft zijn eigen afhánkelijkheid van vaders beslissingen de schuld. Hij besluit altijd ónafhankelijk te zijn en altijd alle touwtjes zelf in handen te houden.
– Iemand is ongelukkig met zijn leven. In plaats van toe te staan dat hij ongelukkig is en dat gewoon eens te zeggen, moet diegene altijd het positieve blijven inzien. Van alles. Altijd. Want als het negatieve benoemd zou worden, zou het ongelukkige gevoel alleen maar sterker worden, is het idee erachter. Hij móet zijn vibratie hoog houden.
– Iemand leeft heel krap bij kas en geeft liever haar eigen daden de schuld. En soms krijgt iedereen in de wereld de schuld. Of de politiek, of de wetgeving in ons land. Of de buurman.. Alles liever dan eens te onderzoeken in welke energie ze is opgevoed. Wat miste ze daarin? Oei, moet ik nu iets gaan willen, wensen of verlangen? Voor mezélf??
– Iemand is heel streng voor zichzelf. De zin: “Ik ben mijn eigen ergste criticus” past helemaal bij diegene. Een compliment wordt altijd vakkundig weggewuifd.

Reden deflectie
De reden dat mensen deflectie toepassen, is altijd omdat de input van buitenaf een bedreiging vormt voor het positieve zelfbeeld van iemand. En blijkbaar heeft diegene een goede reden om vast te willen houden aan een bepaald positief zelfbeeld, omdat hij/zij ooit de boodschap heeft gekregen dat het anders heeeel slecht/erg/dom is.

Laf?
In de spirituele wereld, wordt deflectie meestal gezien als een laffe daad. Want je vermijd iets wat je eigenlijk tot je door zou moeten laten dringen. Je zou er éigenlijk eigenaarschap over moeten nemen. Je zo eigenlijk authentiek moeten zijn. Wanneer het dan benoemd wordt, klinkt het vaak als een verwijt. Net zoals de labels co-dependent en narcistisch bijna altijd als een verwijt klinken.

Compassie voor deflectie
Wanneer je deflectie opmerkt, onthoud dan dat het blijkbaar emotioneel te zwaar is voor diegene om bepaalde input aan te nemen. Iemand zal alles uit de kast halen om de input buiten de deur te houden, te ontkrachten of te negeren. Diegene probeert een bepaald zelfbeeld of wereldbeeld overeind te houden. Dat voelt blijkbaar veiliger of (hopelijk) béter dan bepaalde input tot zich laten doordringen.
Vaak gebeurt dat verleggen van een emotionele last onbewust, omdat het al ontstaan is in de vroege kinderjaren, net zoals bij co-dependency en narcisme.

Samengevat
Deflectie is een verdedigings- en overlevingsmechanisme. Het zorgt ervoor dat de verantwoordelijkheid voor een last wordt afgeschud. Dit gebeurt door de schuld op de verkeerde plek te leggen en/of de oplossing op de verkeerde plek te zoeken. Deflectie gebeurt altijd omdat de verantwoordelijkheid voor het wérkelijke probleem of voor de wérkelijke oplossing onprettig, ongewenst of onmogelijk lijkt en het positieve zelfbeeld van iemand (of een groep mensen) zou aantasten.

Oplossing deflectie?
De enige oplossing die ik zie, is dat iedereen voor zichzelf gaat inzien waar hij/zij iets niet toelaat. Wie mag er geen effect op je hebben? Wat mag er niet jouw wereld binnenkomen? Welke eigenschap hoort echt absoluut niet bij je? Waarin ben je niet eerlijk? Kortom: waarin ben je niet aligned?
En dat iedereen dat proces van deflectie gaat herstellen. De oplossing is ligt niet in het uitsluiten van dingen. Maar in het toelaten van alles en toch daarin je eigen keuzes maken.
De paradox is deze: wanneer je van jezelf alles mag zijn en alle input van de wereld mág toelaten, dan voel je beter wie je bent, wat je wilt en waar je naar verlangt. Deflectie is stagnerend, benauwend en creëert conflicten… Alignment zorgt voor stroming, vrije keuzes en win-win-situaties.

Stel dat iedereen dat zou doen, vanuit zijn eigen positie! Waar wil jij beginnen?

Doe mee aan de oplossing
Wil je de verschillende vormen van deflectie leren herkennen? En wil je leren hoe je ermee om kunt gaan?
Want wanneer je als ouder, coach, therapeut of leidinggevende te maken hebt met iemand die deflectie gebruikt om rechtop te kunnen blijven staan, dan mis je misschien praktische tools om daarmee om te gaan. Hoe dring je door tot zo iemand? Hoe kun je toch een grond van verbinding vinden, die eerlijk en toch compassievol is?

Aligned. is hét programma om zacht, helder en krachtig te leren omgaan met dit soort dynamieken. En nog veel meer natuurlijk! In Aligned. leer je alles wat ik weet op het gebied van alignment. En over hoe je anderen helpt om ook in alignment te zijn. Leer het zelf en geeft het door als Alignment Practitioner!

Wil je liever 1-1 met mij aan de slag?
De Completion Process is ontworpen om je te herenigen met delen van jezelf die je ooit hebt moeten afstoten, negeren of onteigenen en wijst je de weg terug naar alignment.

Voor actuele evenementen, kijk op Events


De meeste mensen noemen iets karma, wanneer het lijkt alsof iets, wat ze in het verleden gedaan hebben, weer bij hun terug komt. Je hebt iets goeds gedaan en daarom heb je het nu goed. Of andersom: je hebt ooit iets slechts gedaan en nu wordt jij zelf slecht behandeld.

Karma

Ik ben benieuwd hoe jij over karma denkt. Wat is je concept? Hoe werkt het? Wat kun je doen om karma vóór je te laten werken? En: hoe voel je je over jouw concept van karma? Misschien voel je wel meerdere dingen, bijvoorbeeld: gelatenheid, zekerheid, irritatie… En misschien ook: blij, enthousiast, strijdlustig… Je kunt je antwoord kwijt in de comments onderaan 🙂

Wet van Aantrekkingskracht

De meeste mensen die ik spreek over karma, zijn ook geïnteresseerd in de Wet van Aantrekkingskracht. Ze willen een fijner leven manifesteren. En dat kan ook! Want hoe meer je een bepaalde energie bij je kunt leren dragen, hoe meer je ervaringen zult hebben in die energie. Dus als je ‘oefent’ met je heel rijk te voelen, dan zal de realiteit van je leven daarop volgen. En dan zul je rijkdom aantrekken.

De andere kant

Maarrr… het is ook nodig om aan de andere kant van karma en de wet van aantrekkingskracht te kijken. Hoe belemmert het je? Hoe haal je jezelf en anderen soms onderuit? Wat geef je door aan anderen? Waarin blijf je rondjes draaien?

Patronen

De meeste mensen hebben toch óók een ietwat beklemmend gevoel bij het idee van karma. Helemaal wanneer ze bezig zijn met zichzelf als kind van hun eigen ouders of wanneer ze zelf kinderen hebben. Omdat ze zien dat ze bepaalde patronen hebben meegekregen en die ook weer doorgeven. Dat zijn lang niet altijd fijne dingen…

Gelatenheid

Naast het beklemmende gevoel rondom karma, zie ik ook vaak gelatenheid. Zo van: ‘het is gewoon zo’. We moeten er maar het beste van maken hier op aarde. Onder dit gevoel zit een zekere machteloosheid, waardoor er ook geen beweging meer mogelijk of nodig is. En, of mensen het nu doorhebben of niet, helemaal onderaan die ‘gelaten’ kant, zit een energie van ‘niet willen leven’. Niet je eigen ervaringsrealiteit willen creëren, omdat het te onmogelijk, eenzaam, moeilijk, nutteloos of iets dergelijks lijkt. En die energie is heel zwaar. Haast iedereen wil ervan wegblijven, belachelijk maken of gewoon ontkennen. Maar ondertussen wordt het steeds onbewust doorgegeven…

Sleutel

Nu ik dit allemaal gezegd heb, wil ik je graag een sleutel in handen geven. Zodat je jezelf kunt begrijpen in ieder gevoel. In iedere handeling, in iedere karmische belasting en met iedere poging om de Wet van Aantrekkingskracht vóór je te laten werken. De basis om die sleutel te gebruiken, is het principe dat ik je uitleg in de video. Ik hoop dat je je er wat lichter en vrijer door voelt, omdat je een sleutel in handen hebt om zelf karma op te lossen.

Het principe dat ik in de video uitleg, verheldert waarom mensen elkaar zo veel pijn kunnen doen. Keer op keer op keer.

Het verklaart waarom een pester vaak zelf ook gaat anderen pesten (of zichzelf de grond in pest). Het verklaart waarom een ouder, die zelf als kind geslagen is, vaak ook de eigen kinderen slaat (of zichZelf naar binnen slaat…).

Opgeruimd

Veel mensen zitten vast in oude karmische patronen, door onverwerkte emoties en gevoelsstaten. Dan blijven die beperkende patronen doorstromen naar volgende generaties. Ze blijven rondjes draaien tussen ouders en kinderen, tussen partners, tussen iedereen waar je mee omgaat. Het mag echt een keer opgeruimd worden.


Het principe van karma en onverwerkte emoties en gevoelsstaten, verklaart waarom emotionele vrijheid zo lastig is om te ervaren. Begrijp je dit principe, dan kun je het eindeloze herhalen stoppen en je innerlijke vrijheid tegemoet wandelen. En tegelijkertijd het patroon van een ander blussen.

Droppen

Wist je dat je het heel duidelijk kunt leren voelen, wanneer iemand anders probeert om karma bij je te ‘droppen’. Het is alsof er een energetische windvlaag op je af komt. Die windvlaag vraagt je om een bepaalde reactie, vanuit een bepaalde emotionele toestand, die op dat moment helemaal niet klopt voor jou persoonlijk.

Vrijheid

En, wanneer je je hiervan bewust bent, kun je er ook in innerlijke vrijheid op leren reageren. Daarmee stop je het eindeloze herhalen én je bevrijd minstens twee mensen van dit patroon. Namelijk jijzelf en die ander. En misschien wel een hele familielijn.

Leren

Ik wéét dat veel mensen dit soort dingen kunnen voelen én er bevrijdend mee om kunnen leren gaan. Vaak is het alleen een kwestie van bevestiging en begeleiding.

Patronen

Zit jij ook wel eens vast in patronen, waarvan je wéét of vermoed dat ze zulke herhaalde karmische patronen zijn? En ben jij moedig genoeg om ballast van je rug af te nemen? Wil je de sleutel om karma op te lossen, leren gebruiken?

Aan de slag

Wil je nu direct aan de slag? Misschien is een sessie met Completion Process iets voor je! Vraag eens een kennismakingsgesprek aan via mijn contactpagina.

In een besloten Facebook groep stelde iemand gisteren de vraag:

“When will I meet someone who totally gets me? People do not see me fully.”

Gezien worden, gehoord worden en begrepen worden is voor de meeste mensen het grootste verlangen in hun leven. Maar er zit een addertje onder het gras… Want, onder dit verlangen gaat nóg een verlangen schuil.

Het onderwerp past bij me. Want, gezien worden voor wie ik ben, is ook voor mij ook iets waar ik zó ontzettend naar verlangd heb in mijn leven! Omdat ik me soms ook zo ontzettend onbegrepen en alleen heb gevoeld… Ik heb ook wel eens gedacht dat niemand me ooit helemaal zou kunnen begrijpen. Ik heb het addertje uiteindelijk gevonden en onder het gras uitgehaald.

Dit is wat ik terug heb geschreven:
“I understand you want to be understood by others and you want to be seen fully. I have craved so much to be seen and understood. And still do sometimes.

Your question rises some questions in my mind:
How would you know if someone is seeing you fully or not? Do you really know what another person sees when they look at you? Is it possible for you to see another fully?

In my experience, when I can accept whatever others see in me, I feel seen. Because I have no attachment to how others see me.
When I really want others to see me in a specific way, or specific parts of me, I will probably feel partly unseen. And when this happens, I can decide to be ok about that or not. And when I am not ok, I can be ok about not being ok.”

Het ‘probleem’ helder voor ogen
Stel dus dat jij ook heel erg graag gezien wilt worden door anderen en dat je toch die ervaring niet hebt.

Als je iets weet over de Wet van Aantrekkingskracht, dan zul je dit begrijpen: een deel van jou blokkeert die ervaring van ‘gezien worden’. Dat deel heeft redenen om níet gezien te willen worden. Een deel van jou moet een match zijn met de ervaring van ‘niet gezien worden’. Of die energie nu komt van jezelf, van je opvoeding of vorige levens, blijkbaar ben je er een match mee.

Zelfs, al weet je dat, hoe kun je hiermee omgaan? Hoe kun je vrede sluiten met het verlangen gezien te worden en de ervaring van niet gezien worden?

Heb jij ook wel eens het idee dat niemand je ziet zoals je werkelijk bent? Ik ga je vertellen hoe je uit die eenzame put kunt klauteren.

Stap 1:
Zoek in jezelf twee tegenovergestelde delen. In dit voorbeeld: eentje die heel graag gezien wil worden én de tegenhanger daarvan: een deel dat juist niet gezien wil worden.

Stap 2: Leer het eerste deel beter kennen.
• Wat wil ik graag dat de ander van mij ziet? Hoe wil ik dat de ander mij ziet? Welke kwaliteiten wil ik tonen?
• Stel, dat je dit deel kon zien, hoe zou het eruit zien? Hoe gedraagt dit deel zich? Wat wil dit deel? Wat wil het niet?
• Geef toe dat je hier belang aan hecht. Als dat niet zo was, zou je niet het gevoel hebben dat iemand je niet volledig ziet.
• Vervolgens duik je hier iets dieper in, door te vragen: waarom wil ik dat een ander dat ziet van mij? Als niemand ooit dit deel van mij zou zien, waarom zou ik dat erg vinden?
Denk hierbij aan redeneringen richting nuttig zijn, goed zijn, het leven of liefde waardig zijn.
• Valideer dit deel: vertel dit deel van jezelf dat het compleet begrijpelijk en ok is dat dit deel is zoals het is.

Stap 3: Leer de tegenhanger beter kennen.
De tegenhanger is een deel van jezelf die belang heeft aan níet gezien te worden zoals je bent.
• Stel, dat je dit deel ook kunt zien, hoe zou het eruit zien? Hoe gedraagt dit deel zich?
• Vraag aan dit deel: wat is er belangrijker voor je dan gezien worden?
Is het misschien belangrijker om een gevoel van samen te hebben met de ander? En dus niet (te veel) ánders te zijn? Of is het veiliger om niks te laten zien wat je kritiek zou kunnen opleveren? Of wil je liever een gevoel van vrijheid behouden, dan dat je gezien wordt door anderen op een specifieke manier? Wanneer mensen je niet zien, kunnen ze je ook niet ‘in een hokje stoppen’. Wat is er belangrijker voor dit deel?
• Valideer dit deel. Vertel dit deel dat het, met de achtergrond en de ervaringen die het tot nu toe heeft gehad, volkomen begrijpelijk en ok is, om zo te zijn.

Stap 4: Ga in het midden staan
Zie in dat je zelf een aanwezigheid bent die beide delen ervaart. Stel je jezelf voor, terwijl je beide delen om je heen hebt. Je kunt er als het ware tussenin gaan staan, precies in het midden.
Zie in dat je (tot nu toe) onbewust vond dat je moest kiezen tussen één van de twee. In het ene moment misschien de ene, op een ander moment de andere. Óf dat je onbewust de ene altijd belangrijker vond dan de andere. Besluit dat je ze nu even belangrijk vindt. Blijkbaar heb je situaties meegemaakt waardoor deze delen uit elkaar getrokken zijn. Het was ooit nodig om die splitsing te maken.
Nu is het tijd om beide delen van jezelf te omarmen. Het is ok om je te laten bewegen door tegenovergestelde innerlijke bewegingen. Het is prima dat je soms wel en soms juist niet geneigd bent om bepaalde delen van jezelf te laten zien.
Vind rust in het midden, zodat je in vrijheid je keuze maakt over wat je laat zien.

Stap 4: Geef ook anderen vrijheid
Je kunt nu waarschijnlijk al meer én in het midden blijven én je innerlijke bewogenheid waarnemen. Kun je anderen nu ook vrij laten om door jou bewogen te worden? Kun je accepteren dat een ander iets van jou wel of niet ziet? Kun je toestaan dat iemand wel of niet bewogen wordt door jou?

Wat je antwoord ook is, het is een goed antwoord. Het enige wat je hoeft te doen, is eerlijk en open te zijn.

Stap 5: Eerlijkheid boven ‘goedheid’
En, mocht het je nu niet lukken om anderen vrij te laten, kun je er dan ok mee zijn dat je hierin óók twee tegenovergestelde delen hebt? Eentje die bereid is om de ander vrij te laten en eentje die daartoe níet bereid is. Je kunt hier op dezelfde manier mee werken als met de twee tegenovergestelde delen rondom het thema ‘gezien worden’.

Belangrijke reminder: eerlijkheid en openheid leveren je meer op dan ‘goedheid’. Delen zijn juist ooit in je onbewuste terecht gekomen omdat ze ‘slecht’ of ‘onacceptabel’ waren. Haal de addertjes onder het gras van je bewuste wensen vandaan en ontdek dat je ook de (tot nu toe) onbewuste tegenroeiers kunt begrijpen en omarmen.

Goed om te weten
Heb je érgens last van, moeite mee of lijk je maar niet verder te komen met een bepaald thema? Dan zijn er steeds twee tegenovergestelde delen aan het werk in jezelf. Twee delen die niet met elkaar of met jou (jouw beeld van jezelf) door één deur lijken te kunnen. De methode die ik hierboven heb beschreven, kun je gebruiken voor alle ‘problemen’ met bewuste wensen en onbewuste tegenroeiers. Zoek altijd naar die twee delen en bekijk ze, voel ze, valideer ze. Begrijp ze allebei volledig.

Zodat jij in dat omvattende bewustzijn vanuit het midden kunt blijven waarnemen. Je hoeft niet meer meegesleurd te worden, helemaal één kant op. Je mag vanuit het vrije midden beide kanten zien en in die vrijheid de volgende stap nemen.

Méér op hun intuïtie vertrouwen is voor veel mensen een grote wens. Daarom heb ik vandaag een hele toffe oefening voor je! Een verbeeldingsoefening om te spelen met je intuïtieve verbeelding en met de genezingskracht van je eigen verbeelding. Vaak is het enige wat nodig is, om meer te vertrouwen op je intuïtie, wat spelen met je intuïtieve talenten!

En ja, het is spelen, het gaat om je verbeelding en je intuïtie, maar vergis je niet! Dit is een hele krachtige en soms confronterende oefening.

Kinderen kunnen deze oefening ook heel fijn vinden! Doe het gezellig samen

!! Belangrijk: maak de oefening helemaal af! Je kunt het niet fout doen. Dus wanneer je begint, spreek met jezelf af dat je deze oefening tot het einde gaat afmaken. Beloofd?!

Goed, hier is de oefening:
De magische wensboom
Benodigdheden: Ongestoorde tijd (30 min tot 1 uur), een paar velletjes papier en iets om erop te schrijven/tekenen.

Stap 1
Neem een boom in gedachten.

Stel je een blije, gezonde en krachtige versie van die boom voor en bekijk hem aandachtig in je verbeelding. Je kunt beginnen bij de wortels. Bekijk de vorm van het wortelstelsel als geheel en ook een losse wortel. Bekijk de wortel van buiten en van binnen. Bekijk de kleur, de structuur en de vorm ervan. Doe hetzelfde bij de stam, de takken, de bladeren en eventueel de bloesems of vruchten.

Laat de beelden als vanzelf ontstaan in je verbeelding. Als je bijvoorbeeld geen bloesem ziet, maar alleen bladeren, dan is dat perfect.

Bekijk ook elementen om de boom heen, zoals de lucht en bezoekende dieren boven de grond en micro-organismen, water en voedingsstoffen onder de grond.

Stap 2
Teken de boom met alle details die je hebt opgemerkt. Het hoeft niet mooi te zijn. Als het maar op papier komt te staan!

Stap 3
Neem nu dezelfde soort boom in gedachten als net, maar dan de versie van die boom die je zelf nu bent. Hoe ziet jouw boom eruit? Bekijk de wortels, de stam, de bladeren en eventueel de bloesems of vruchten. Bekijk ook de elementen om de boom heen, zoals je die nu ziet in je verbeelding. Hoe is de lucht? Zijn er dieren op bezoek? Hoe ziet alles onder de grond eruit? Zijn sommige elementen weg nu? Of zijn er elementen bijgekomen?

Stap 4
Teken de boom zoals je die nu ziet. Al tekenend, ontstaan er misschien nog meer details. Teken ze erbij.

!! Tip! Waarschijnlijk ga in nu al flink interpretaties maken over wat je ziet ontstaan op je papier. Laat die interpretaties maar komen en gaan, als wolkjes in de lucht. Hetzelfde geldt voor gedachten en emoties die opkomen. Neem er even de tijd voor om ze te laten komen en gaan. We blijven in het verhaal van jouw boom. Focus je op wat er op papier staat.

Stap 5
Nu vraag je de boom, die jouw energie vertegenwoordigt: “Wat heb je nodig om een blije, gezonde en krachtige versie van jezelf te zijn?” Fantaseer, verbeeld je, bedenk alle elementen die de boom nodig heeft. Denk bijvoorbeeld aan: een tuinman, water, zon, voedingsstoffen, rust, wind, contact met andere bomen of dieren of engelen… Ik noem maar wat! Wil de boom misschien iets horen van jou? Blijf bij de wensen van de boom.
Teken alle hulpbronnen erbij. Hoeveel zijn het er?

Stap 6
Doe je ogen dicht en stel je voor dat de boom alle hulpbronnen ontvangt die het nodig heeft. Zie het effect op de wortels, de stam, de takken en de bladeren. Zie het effect op de gehele boom in zijn omgeving.

Tel voor de zekerheid even na of je alle hulpbronnen hebt gehad, zodat je er geen vergeet. Misschien bedenk je er gaandeweg nog meer bij. Dat is prima! Geef de boom álle hulpbronnen die het nodig heeft, om weer 100% een blije, gezonde en krachtige boom te zijn.

Stap 7
Tot slot teken je de derde versie van de boom, de magische wensboom, die alle hulpbronnen heeft gekregen en verwerkt. Draai de andere twee versies om of leg ze eronder.

Stap 8
Stel je voor dat de energie van deze geheelde, magische wensboom zich samenvoegt met de energie in je lijf. Laat het gewoon gebeuren. Laat de energie zich overal verspreiden. Je hoeft niks te doen, behalve waar te nemen wat er gebeurt.

Heb je nog vagen? Liep je ergens tegenaan toen je deze oefening deed? Ik hoor het graag!

Mijn kindjes (7&9) waren ziek thuis afgelopen week. Ik was dus ook noodgedwongen thuis… En eigenlijk vind ik dat altijd heeeerlijk!! Lekker knus in pyjama rondlopen de hele dag en veel knuffelen op de bank. Én lekker tekenen deze keer! Eindelijk heb ik deze magische mandala afgemaakt, die al een jaar ofzo half-af in een mapje zat. Hij heeft te maken met t root chakra, naar mijn idee.

Veiligheid en licht in de basis. Voel jij er iets bij? Ervaar je iets wanneer je ernaar kijkt?

Ik vind het altijd zo magisch aan creatieve projecten dat het begint met een idee, wat je een soort ‘spark’ doet voelen: Yes, dat ga ik doen! En dat je er dan aandacht aan besteedt en dat er dan iets uitkomt wat je niet had kunnen bedenken, niet exact zoals het eruit komt. Dat het resultaat je idee enorm kan overtreffen. Dat je verrast kunt worden door wat je eigen handen creëren. Dat is bij deze mandala zeker gebeurd!

Eigenlijk net zoals wanneer je je keuzes maakt in het leven. Het begint ook met een ‘yes, ik ga dit of dat proberen’ en dan besteed je er oprechte aandacht aan en dan wordt het iets. En eigenlijk altijd iets anders dan wat je precies in gedachten had. Waarom willen we dan vaak weten of iets gaat lukken? Waarom willen we zekerheid?

De wet van aantrekkingskracht geeft ons meer dan we in eerste instantie zelf kunnen bedenken. We hoeven alleen maar onze ‘vonkjes’ van blijdschap op te merken en ermee aan de slag te gaan op de één of andere manier, tot het het gewenste resultaat geeft. Hoe, maakt niet uit. Als het vonkje maar niet al te zeer ingekapseld is door overtuigingen als ‘ik kan het toch niet’ of ‘niemand zal het leuk vinden wat ik doe’ of ‘ik ben niet goed genoeg’… Dan kan het lastig worden om van je ‘vonkjes’ een vuur van mooie ervaringen te manifesteren. Van teveel inkapseling kunnen de resultaten van je acties tegenvallen of uitblijven…

Laatst had ik een klant die na twee diepgaande sessies weer zin had gekregen om haar leven vorm te geven.. (Daarvoor had ze een burnout gehad, die alweer wat beterend was ondertussen, ze had laag zelfbeeld, alsof ze niks moois verdiende, incest meegemaakt… diepe shit..!) Zij mij vroeg in ons nagesprek: “Het lijkt me heel leuk om bij een kinderdagverblijf te werken. Zal ik dat proberen.?” (Ik geef trouwens haast nooit keuze-advies!) Maar deze keer zei ik: “Ja, doe dat. Probeer het! Je weet niet of je paardrijden leuk vind, totdat je op een paard hebt gezeten..! Je moet het gewoon ervaren en dan heb je ieder moment de mogelijkheid om opnieuw te kiezen.” Ze vroeg nog of dat dan wel vervullend zou zijn? Moest ze niet iets hoger grijpen of iets meer ‘spiritueels’ doen? Nee! Gewoon je ‘joy’ volgen. Het is de kunst om de joy die vlak voor je voeten ligt op te pakken en te ervaren..!

Nu, nadat ze twee weken bij het kinderdagverblijf heeft gewerkt, kreeg ik een e-mail met een soort update van haar leven. En het ‘werk’ overtreft haar verwachtingen! Ze krijgt er juist energie ván! Ze is gelukkig daar én ze zijn gelukkig met haar! Haar perfecte baan op dit moment en ze voelt zich energiek en gelukkig. Zo’n grote ommekeer!!Ik draag deze mandala op aan zo’n ommekeer: ik wens je toe, wanneer je dit leest, dat je je veilig en geliefd voelt om je vreugde tot in je diepste basis te ervaren en te volgen <3

Misschien wil je er een poosje naar kijken, om er een gevoel of een boodschap uit te halen.

Oefening ‘Vrede vinden in gevoelens en emoties’

Deze oefening kan je helpen om omvattender te zijn met jezelf. Geen delen van jezelf meer ontkennen, wegmoffelen, onteigenen, negeren of veroordelen. Jij, inclusief alles! Durf je het aan?

Deze oefening is voor jou geknipt, wanneer je

  • Merkt dat een bepaald gevoel of een bepaalde emotie steeds maar blijft terugkomen
  • Merkt dat je ‘verkeerde’ keuzes maakt, terwijl je érgens beter weet
  • Last hebt van gevoelens of emoties van anderen
  • Liefst probeert (bepaalde) emoties te ontwijken of niet te voelen
  • Benieuwd bent naar een gevoel van vrede

Duurt een kwartiertje tot een half uur, gok ik. Pen en papier is handig!
Onderaan vind je een voorbeeld!!

Stap 1 – Benoem een aanleiding
Denk aan iets van jezelf of iemand anders waar je een emotionele reactie op hebt. Of denk aan een gevoel of emotie die je soms dwars zit of waar je bij een ander last van hebt. Graag iets wat op een schaal van 0-10, een 8 of hoger aan heftigheid is voor je.

Schrijf het kort op (aanrader!)

Bijvoorbeeld zo:
– Ik heb een hekel aan…
– Ik vind het moeilijk wanneer…
– Ik vind het verschrikkelijk als iemand anders …

Stap 2 – Benoem je gevoel
Ik voel me hierbij …
Ik voel me daardoor …

Stap 3 – Beschrijf je neiging of reactie
Mijn neiging is hierdoor…
Ik reageer …

Stap 4 – Valideer jezelf
Zeg tegen jezelf:
‘Iedereen in mijn schoenen zou zich zo voelen.’
‘Het is volkomen terecht dat ik me zo voel.’
‘Ik keur mijzelf, mijn neiging/reactie en mijn emotie/gevoel volledig goed.’

Stap 5
Vraag jezelf: Kan ik er vrede mee hebben dat ik zo reageert, wanneer ik de in stap 1 gekozen aanleiding ervaar?

Belangrijk: Ieder antwoord is goed! Of je nu ja of nee zegt op een vraag, beide zijn perfect. Zelfs oneerlijkheid is goed. Merk je neiging om oneerlijk te zijn op en vind je eerlijke antwoord.

‘JA, ik kan er vrede mee hebben’
Sta dan toe dat de vrede je helemaal omvat en overspoelt. Geniet ervan! Je bent klaar. (Of je begint opnieuw met een ander gevoel of emotionele reactie.)

‘NEE, ik kan er geen vrede mee hebben’
Ga verder met stap 6.

Stap 6 – Vind meer lagen van emoties en reacties om te valideren
Herhaal de vier vragen over de aanleiding die je hebt gekozen:
A – Hoe voel ik mij hier ook over?
B – Wat is mijn neiging daardoor?
C – Valideer iedere nieuwe laag van gevoel/emotionele reactie en neigingen.
D – Kan ik er vrede mee hebben dat ik me er zo bij voel en die neigingen heb? Ja of nee?

Noot: dit kan een hele lange lijst worden. Dat is heel gewoon! Laat je verrassen. Ga door tot je al je reacties en neigingen hebt gezien, (gevalideerd (goedgekeurd) en vrede hebt mogen ervaren.

Voorbeeld:

Aanleiding: Ik heb er een hekel aan als mensen zich niet aan hun woord houden.

(A) Ik word daar enorm boos van!
(B) Mijn neiging is om het hele huis kort en klein te slaan.
(C) Validatie: ik keur mijzelf en mijn boosheid helemaal goed.
(D) Kan ik er vrede mee hebben dat ik boos word wanneer iemand zich niet aan zijn woord houdt? Nee. Nog niet.

(A) Ik voel me ook nietig, niets betekenend, wanneer iemand zich niet aan zijn woord houdt. Mijn neiging is, om nooit meer op iemand te zullen rekenen. Nooit meer verwachtingen van die persoon te hebben en niet echt meer verbinding aan te gaan. En ook bij anderen op mijn hoede te zijn.
(B) Ik begrijp mezelf compleet, dat ik mijn zo nietig voel en al deze neigingen heb, wanneer iemand zich niet aan zijn woord houdt.
(C) Kan ik er nu vrede mee hebben? Nee.

(A) Ik voel mij ook nog heel alleen, in de steek gelaten wanneer iemand zich niet aan zijn woord houdt.
(B) Ik krijg de neiging om alles zelf te doen en alleen dingen aan te gaan als ik het heel zeker weet, dat ik het kan en dat het gaat lukken.
(C) Ik omarm mezelf helemaal in dat alleen-gevoel en met de neiging om het allemaal zelf voor mekaar te krijgen.
(D) Kan ik er vrede mee hebben dat ik me zo voel? Nee nog steeds niet.

(A) Ik voel ook nog een wanhopige schaamte, wanneer iemand zich niet aan zijn woord houdt. Alsof ik het niet waard ben om iets voor te doen wat beloofd is!
(B) Ik krijg de neiging om altijd heel erg goed mijn best te doen, zodat anderen bij mij willen zijn en naar me toe komen om verbinding te zoeken. Zodat ik zelf iemand mag kiezen of afwijzen.
(C) Ik begrijp helemaal dat ik me wanhopig voel en zelf aan het roer wil staan van keuzes maken.
(D) Kan ik er vrede mee hebben? Nee nog altijd niet.

(A) Ik ben ook bang wanneer iemand zich niet aan zijn woord houdt.
(B) Ik krijg de neiging om zelf niets te beloven. Niets in de toekomst voor me te zien voor mezelf. Ik wil nooit of te nimmer zelf de oorzaak zijn dat ik me zelf niet aan mijn woord houdt.
(C) Iedereen in mijn schoenen zou zich zo voelen en deze neiging hebben.
(D) Kan ik er vrede mee hebben zo? Ja…

Als je zover bent en vrede ervaart, ontstaan er vaak lichte, ‘upliftende’ innerlijke bewegingen. Misschien ontstaat er ruimte voor een verlangen naar verbinding, liefdevolle zelfzorg, compassie voor fouten maken, stevigheid in het eigen zijn… Misschien voel je en zie je weer het lichtje dat je in handen hebt gekregen, om iets mee te doen, iets mee te ervaren.

Belangrijk!
Soms kunnen mensen geen rust ervaren tijdens een oefening als deze. Het maakt niet uit hoe hard ze hun best doen.

Als je jezelf herkent als iemand die gewoon geen vrede kan voelen in emoties en je eigen reacties, stel jezelf dan de volgende vraag: kan ik helemaal oké zijn met mezelf, terwijl ik geen vrede voel?

Waarschijnlijk niet?

Stel jezelf de volgende vraag: kan ik helemaal oké zijn over het feit dat ik niet oké ben omdat ik geen vrede kan voelen? Kortom: kan ik het oké vinden dat ik niet oké ben? Een deel van jullie zal nu ja moeten zeggen. Valideer dit deel van jou.

Je zou kunnen voelen dat je al snel weer terugschakelt naar een deel van jou dat echt graag oké wil zijn. Erken dat je twee tegengestelde innerlijke delen hebt. Een die zich ok wil voelen en een die ok wil zijn, terwijl hij zich niet ok voelt. Het is volkomen normaal dat er paradoxale onderdelen in zitten.

nl_NLNederlands