Channeling positieve mogelijkheid van Corona

Gisteren zat ik zo een beetje te mijmeren over het coronavirus. Over de impact ervan op ons dagelijks leven, over wereldmachten die erbij betrokken zijn, over mijn kinderen die gewoon naar school gaan..

Op een gegeven moment ging er een schok van blijdschap door me heen. Ik vroeg me namelijk ineens af wat het positieve verlangen is, dat ontstaat in het collectief door het coronavirus.

Want ik weet, ook door al heel veel completion processen gedaan te hebben en al heel veel verschillende energieën gechanneld te hebben en door al heel veel belemmerende patronen uitgepluist te hebben, dat iedere ‘negatieve’ gebeurtenis een positieve potentie met zich meedraagt. Hoe donker iets ook is en hoe slecht de bewuste intentie ook kan zijn.

In potentie is er altijd de mogelijkheid voor positieve groei, voor bewustzijnsverruiming en voor een stroom van compassie. Met de stroom mee in plaats van tegen de stroom in proberen te roeien.

Dus ik ging dat positieve collectieve verlangen channelen. En, wat ik toen voelde en dacht, dat was helemaal nieuwe voor mij in het Corona-verhaal.

Zo ging het channelen:

“Ik voel een heel aangename lichtheid en een vooruitbewegende, sprankelende energie. Ik zie die energie als iets lichtgeels, zacht en fris, met heldere witte en zilverglanzende puntjes en parelmoeren wervelingen.

In de stroom van die energie volg ik als vanzelf alle ideeën, alles wat ik echt vanuit mijn hart graag wil doen. Gewoon omdat het goed voelt. Speels en vreugdevol. Ik voel me verbonden met iedereen, alle energieën buiten mij én ik weet mijn plek inde wereld. Ik voel me vrij. Er is niks van belemmeringen, niks van bescherming nodig, niks van angst. Ik weet dat er een soort verlammende deken van bescherming en beperking bestaat, maar ik vlieg erboven ofzo. Het heeft geen grip op me. Ik voel me vrij van alle opgelegde regels. Ik voel me heel weerbaar en sterk. Ik voel een heel flexibele, zich altijd een weg vindende, optimistische stroom, waaruit ik mag handelen.”

Het voelde zó terecht en mooi om deze energie te voelen dat ik je wil vragen om er ook contact mee te maken. Ik wens dat meer mensen weten dat er, door iets ernstigs als het coronavirus, juist ook een sluimerende positieve kracht ontstaat in het collectief. Daardoor wordt het voor ieder individu makkelijker om daar contact mee te maken en eruit te leven.

Je zou misschien zelf een papiertje kunnen maken met ‘positief verlangen dat in het collectief voelbaar mag worden’. Ga er dan op staan om het zelf te channelen..! Of gewoon met je intentie: vraag je lijf en bewustzijn om deze energie te ervaren. Tune in.

Ik hoor supergraag wat je dan voelt en ervaart. We kunnen allemaal bijdragen om het vertalen van die energie nog completer te maken!

Of je nu ziek wordt of niet in de komende dagen/weken, ik wens je toe deze stroom van potentie van onbelemmerde blijde, vooruitkabbelende energie in het collectief te voelen.

Leave a Comment